Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Mittausten hyväksynnät

Radonmittausten hyväksyntä

Viranomaisvalvonnassa edellytetyille radonmittauksille on oltava Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä.

Radonmittalaitteille ja -menetelmille annettavan hyväksynnän edellytyksenä on, että laite täyttää säteilylain ja sen perusteella annettujen asetusten ja määräysten vaatimukset ja että se on asianmukaisesti kalibroitu. Laitteen kalibroinnin on oltava voimassa mittausta tehtäessä.

Kalibroinnin yhteydessä määritetty kalibrointikerroin on huomioitava radonmittausten tuloksia raportoitaessa. Todellinen hengitysilman radonpitoisuus saadaan, kun radonmittalaitteen antama tulos kerrotaan kalibrointikertoimella.

Radonpurkit, joilla on voimassa oleva hyväksyntä ja kalibrointi

Organisaatio Laitetyyppi   Hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä Hyväksyntä

AlphaRadon Teo
(RadonFiX Suomi Oy*)

Radonpurkki 5.11.2024 Asunnot ja työpaikat
Eurofins Radon Testing Sweden AB
(Eurofins Environment)
Radonpurkki 15.9.2022 Asunnot, Työpaikat: toimenpide- tai enimmäisarvon ylityksen toteaminen

Radonova Laboratories AB
(Suomen radonhallinta Oy*)

Radonpurkki, Radtrak2
Radtrak3
19.2.2024

28.1.2026
Asunnot ja työpaikat

Asunnot ja työpaikat
       
Säteilyturvakeskus Radonpurkki 22.12.2026 Asunnot ja työpaikat
*) Hyväksyntäpäätöksen saajan ilmoittama jälleenmyyjä.

 

Radonaltistusmittaukseen tarkoitetut mukana kannettavat radonpurkit, joilla on voimassa oleva hyväksyntä ja kalibrointi

Organisaatio Laitetyyppi Hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä Hyväksyntä
AlphaRadon Teo
(RadonFiX Suomi Oy*)
Radonpurkki 21.1.2024 Työntekijän työperäinen radonaltistus
Radonova Laboratories AB
(Suomen radonhallinta Oy*)
Radonpurkki, Radtrak2
Duotrak
10.6.2024

25.8.2025
Työntekijän työperäinen radonaltistus
Työntekijän työperäinen radonaltistus
*) Hyväksyntäpäätöksen saajan ilmoittama jälleenmyyjä.

 

Jatkuvatoimiset radonpitoisuuden mittalaitteet, joilla on voimassa oleva hyväksyntä ja kalibrointi

Organisaatio/Hyväksyntä Laitetyyppi   Hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä Mittalaitteen sarjanumero
A-Insinöörit Suunnittelu Oy /Asunnot ja työpaikat Corentium Pro 24.11.2026 2700006989
2700007013
BlueForServices Oy (Suomen radonkeskus) /Asunnot ja työpaikat Corentium Pro 2.2.2026 2700006209
2700015423
Helsingin kaupunki  /Työpaikat Corentium Pro 17.1.2023

2700005659
2700005664

Nordic CMG Oy  /Asunnot ja työpaikat Corentium Pro 3.4.2023 2700005609
PBM Rakennustutkimus  /Asunnot ja työpaikat Corentium Pro 30.9.2026 2700011801
RadonFix Suomi Oy  /Työpaikat Corentium Pro 14.1.2024

2700006435
2700006311
2700006400
2700006416

2700007460
2700008227
2700005785
2700006666
2700006830
2700006277
2700008638
2700006936
2700006436

Ramboll Finland Oy  /Työpaikat ja asunnot Corentium Pro 4.2.2025 2700008695
Ramo Pro Oy   /Työpaikat Corentium Pro 29.1.2024 2700005872
2700005160
Sirate Group Oy  /Työpaikat Corentium Pro 2.6.2026 2700007598
2700007602
Suomen radonhallinta Oy /Työpaikat Corentium Pro

​​​​
26.1.2023

 
2700007429
2700006386
2700006239
2700005932
2700006763
2700007029
2700007410
2700007683
2700007792
2700007811
2700007813
2700007824
2700007860
2700007857
2700007851
2700006781
2700005612
2700006297
2700005631
2700008374
2700008378
2700008414
2700008457
2700008674
2700008675
2700008680
2700008957
2700008468
2700008678
​​​​​​​2700008672
2700006333
2700006322
2700006267
2700006182
2700005690
2700006633
2700005569
2700007635
2700006875
2700006235
2700005651
​​​​​​​2700005698
2700006224
2700006872
2700008572
2700008968
Suomen radonhallinta Oy /Työpaikat AlphaGuard PQ2000 27.3.2025 EF2294
Suomen Radonpalvelut  /Työpaikat AlphaGuard PQ2000 24.2.2027 EF0323
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy  /Työpaikat Pylon AB-5 20.9.2023 462
Työterveyslaitos  / Työpaikat ja asunnot AlphaGUARD D2000 18.5.2027 AG000312
Vahanen Rakennusfysiikka Oy  /Työpaikat AlphaGuard DF2000 11.12.2023 AG000056
*) Hyväksyntäpäätöksen saajan ilmoittama jälleenmyyjä.

 

Annosmittauspalveluiden hyväksyntä

Annosmittauspalveluiden, jotka tarjoavat työntekijöiden henkilökohtaista annostarkkailua varten tehtäviä mittauspalveluita, on haettava Säteilyturvakeskukselta hyväksyntää sekä itse annosmittauspalvelulle että henkilökohtaiseen annostarkkailuun käytettäville mittausmenetelmille.

Hyväksyntähakemuksessa on osoitettava esimerkiksi kalibrointitodistusten, testausraporttien ja mittausepävarmuusarvioiden avulla, että säteilylaissa ja sen perusteella annetuissa asetuksissa ja määräyksissä esitetyt vaatimukset täyttyvät.

Hyväksytyt annosmittauspalvelut

Organisaatio Toimiala Viimeinen voimassaolopäivä Mittausmenetelmät
Doseco Oy Säteilyn käyttö Toistaiseksi TLD, DIS
Fortum Nuclear Power and Heat Oyj Ydinvoimalaitos Toistaiseksi TLD
Säteilyturvakeskus, Ympäristön säteilyvalvonta Säteilyn käyttö Toistaiseksi Sisäisestä säteilyaltistuksesta aiheutuvan annoksen määrittäminen: suorat HPGe-ilmaisimilla tehdyt mittaukset, virtsanäytteiden mittaukset
Teollisuuden Voima Oy Ydinvoimalaitos Toistaiseksi TLD