Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle

Säteilyn käyttäjälle

Säteilyn käyttäjälle

Mittausten hyväksynnät

Säteilyä ei voi mitenkään aistia. Niin radonpitoisuus kuin säteilyn määrä muutenkin selviävät ainoastaan mittaamalla. Sisäilman radonpitoisuus määritetään STUKin hyväksymillä mittauksilla. Samoin säteilytyöntekijöiden henkilökohtaiseen annostarkkailuun tarvitaan hyväksytty mittausmenetelmä.

Radonmittausten hyväksyntä

Radonmittauksille, joilla määritetään työpaikan tai asunnon radonpitoisuus, on oltava Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä. Työpaikoilla ja asunnoissa hengitysilman radonpitoisuus mitataan integroivilla radonmittauspurkeilla, joita pidetään mitattavassa tilassa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta lämmityskauden aikana. Tämän jälkeen purkit toimitetaan mittauspalvelun tarjoajalle analysoitavaksi.

Mikäli työpaikalla radonpitoisuus integroivassa mittauksessa ylittää toimenpidearvon (300 becquereliä kuutiometrissä ilmaa), voidaan todellinen työnaikainen radonpitoisuus tarvittaessa selvittää jatkuvasti radonpitoisuutta rekisteröivällä mittalaitteella.

Radonmittalaitteille ja –menetelmille annettavan hyväksynnän edellytyksenä on, että laite täyttää säteilylain ja sen perusteella annettujen asetusten ja määräysten vaatimukset ja että se on asianmukaisesti kalibroitu. Laitteen kalibroinnin on oltava voimassa mittausta tehtäessä.

Radonpurkit, joilla on voimassa oleva hyväksyntä ja kalibrointi

Organisaatio Laitetyyppi   Hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä Hyväksyntä

AlphaRadon Teo
(RadonFiX Suomi Oy*)

Radonpurkki 5.11.2024 Asunnot ja työpaikat
Eurofins Radon Testing Sweden AB
(Eurofins Environment)
Radonpurkki 15.9.2022 Asunnot, Työpaikat: toimenpide- tai enimmäisarvon ylityksen toteaminen

Radonova Laboratories AB
(Suomen radonhallinta Oy*)

Radonpurkki, Radtrak2 19.2.2024 Asunnot ja työpaikat
Säteilyturvakeskus Radonpurkki 14.12.2021 Asunnot ja työpaikat
*) Hyväksyntäpäätöksen saajan ilmoittama jälleenmyyjä.

 

Radonaltistusmittaukseen tarkoitetut mukana kannettavat radonpurkit, joilla on voimassa oleva hyväksyntä ja kalibrointi

Organisaatio Laitetyyppi Hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä Hyväksyntä
AlphaRadon Teo
RadonFiX Suomi Oy*)
Radonpurkki 21.1.2024 Työntekijän työperäinen radonaltistus
Radonova Laboratories AB
(Suomen radonhallinta Oy*)
Radonpurkki, Radtrak2
Duotrak
10.6.2024

25.8.2025
Työntekijän työperäinen radonaltistus
Työntekijän työperäinen radonaltistus
*) Hyväksyntäpäätöksen saajan ilmoittama jälleenmyyjä.

 

Jatkuvatoimiset radonpitoisuuden mittalaitteet, joilla on voimassa oleva hyväksyntä ja kalibrointi

Organisaatio/Hyväksyntä Laitetyyppi   Hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä Mittalaitteen sarjanumero
Helsingin kaupunki  /Työpaikat Corentium Pro 17.1.2023

2700005659
2700005664

Mekanox Oy  /Työpaikat AlphaGuard P30 11.2.2025 EF2450
ND Testaus Oy  /Työpaikat Corentium Pro 13.10.2022 2700001207
Nordic CMG Oy  /Asunnot ja työpaikat Corentium Pro 3.4.2023 2700005609
Radonax AB /Asunnot ja työpaikat

Corentium Pro

28.9.2023

2700006639

RadonFix Suomi Oy  /Työpaikat Corentium Pro 14.1.2024

2700006435
2700006436
2700006311
2700006400
2700006416

2700007460
2700008227
2700005785
2700006666
2700006830
2700006277
2700008638
2700006936

Ramo Pro Oy   /Työpaikat Corentium Pro 29.1.2024 2700005872
2700005160
Suomen radonhallinta Oy /Työpaikat AlphaGuard PQ2000

Corentium Pro

​​​​​​​Corentium Pro
27.3.2025


26.1.2023

6.2.2025
EF2294


2700005651
2700005690
2700006182
2700006224
2700006235
2700007355
2700007357
2700007429
2700005415
2700006386
2700006239
2700005932
2700006283
2700005631
2700006763
2700007029
2700007410
2700007683
2700007792
2700007811
2700007813
2700007824
2700007860
2700007859
2700007857
2700007851
2700005549
2700006633
2700006781
2700006872
2700006875
2700007635
2700008572
2700008957
2700008968
2700005612
2700008671

​​​​​​​2700008374
2700008378
2700008415
2700008457
2700008468
2700008671
2700008672
2700008674
2700008675
2700008678
2700008680
2700008681
2700005569
2700005698
2700006267
2700006297
2700006322
2700006333
Suomen Radonpalvelut  /Työpaikat AlphaGuard PQ2000 3.2.2022 EF0323
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy  /Työpaikat Pylon AB-5 20.9.2023 462
Säteilyturvakeskus RadonEye Plus2 23.5.2024 PE21812110001-PE21812110080
Ei palvelumittauksia
Tampereen ammattikorkeakoulu, Fysiikan laboratorio /Työpaikat AlphaGuard PQ2000 13.11.2023 EF1226
Vahanen Rakennusfysiikka Oy  /Työpaikat AlphaGuard DF2000 11.12.2023 AG000056
*) Hyväksyntäpäätöksen saajan ilmoittama jälleenmyyjä.

 

Annosmittauspalveluiden hyväksyntä

Annosmittauspalveluiden, jotka tarjoavat työntekijöiden henkilökohtaista annostarkkailua varten tehtäviä mittauspalveluita, on haettava Säteilyturvakeskukselta hyväksyntää sekä itse annosmittauspalvelulle että henkilökohtaiseen annostarkkailuun käytettäville mittausmenetelmille.

Hyväksyntähakemuksessa on osoitettava esimerkiksi kalibrointitodistusten, testausraporttien ja mittausepävarmuusarvioiden avulla , että säteilylaissa ja sen perusteella annetuissa asetuksissa ja määräyksissä esitetyt vaatimukset täyttyvät.

Hyväksytyt annosmittauspalvelut

Organisaatio Toimiala Viimeinen voimassaolopäivä Mittausmenetelmät
Doseco Oy Säteilyn käyttö   TLD, DIS
Fortum Nuclear Power and Heat Oyj Ydinvoimalaitos 1.4.2021 TLD
Säteilyturvakeskus, Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius Säteilyn käyttö 22.12.2020 Sisäisestä säteilyaltistuksesta aiheutuvan annoksen määrittäminen: suorat HPGe-ilmaisimilla tehdyt mittaukset, virtsanäytteiden mittaukset
Teollisuuden Voima Oy Ydinvoimalaitos 1.4.2021 TLD