Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Työntekijöiden suojelu ja säteilymittaukset

Työntekijöiden suojelu ja säteilymittaukset

Säteilytyöntekijöiden suojeluun kuuluu sekä altistusolosuhteiden seuranta, henkilökohtainen annostarkkailu että terveydentilan selvittäminen ja tarvittaessa seuranta.

Säteilytyöntekijät jaetaan  luokkaan A tai B. Luokittelun perusteena on arvio työstä aiheutuvasta säteilyaltistuksesta ja potentiaalisesta altistuksesta. Kullekin säteilytyöntekijälle järjestetään säteilyaltistuksen ja terveydentilan seuranta tämän luokan perusteella. Poikkeuksena ovat lentohenkilöstö ja radonille altistuvat työntekijät, joita ei koske säteilytyöntekijöiden luokittelu ja terveydentilan seuranta. Valtioneuvoston asetuksessa ionisoivasta säteilystä annetaan tarkemmat ohjeet säteilytyöntekijöiden luokittelusta.

Säteilymittauksia tehdään niin työntekijöiden suojelemiseksi kuin muistakin syistä, esimerkiksi säteilyn käytön laadunvarmistuksessa ja terveydenhuollossa potilaiden säteilyaltistuksen määrittämiseen. Säteilymittauksia tehtäessä on aina huolehdittava siitä, että mittaukset tehdään tarkoitukseen sopivalla ja kalibroidulla mittarilla, jotta mittaustulos on riittävän luotettava.