Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle

Säteilyn käyttäjälle

Säteilyn käyttäjälle

Työntekijöiden suojelu ja säteilymittaukset

Työntekijöiden suojelu ja säteilymittaukset

Säteilytyöntekijöiden suojeluun kuuluu sekä altistusolosuhteiden seuranta, henkilökohtainen annostarkkailu että terveydentilan selvittäminen ja tarvittaessa seuranta.

Säteilytyöntekijät jaetaan  luokkaan A tai B. Luokittelun perusteena on arvio työstä aiheutuvasta säteilyaltistuksesta ja potentiaalisesta altistuksesta. Kullekin säteilytyöntekijälle järjestetään säteilyaltistuksen ja terveydentilan seuranta tämän luokan perusteella. Poikkeuksena ovat lentohenkilöstö ja radonille altistuvat työntekijät, joita ei koske säteilytyöntekijöiden luokittelu ja terveydentilan seuranta. Valtioneuvoston asetuksessa ionisoivasta säteilystä annetaan tarkemmat ohjeet säteilytyöntekijöiden luokittelusta.

Säteilymittauksia tehdään niin työntekijöiden suojelemiseksi kuin muistakin syistä, esimerkiksi säteilyn käytön laadunvarmistuksessa ja terveydenhuollossa potilaiden säteilyaltistuksen määrittämiseen. Säteilymittauksia tehtäessä on aina huolehdittava siitä, että mittaukset tehdään tarkoitukseen sopivalla ja kalibroidulla mittarilla, jotta mittaustulos on riittävän luotettava.

Osion etusivun kuvanosto Säteilyn käyttäjälle Työntekijöiden suojelu Säteilyaltistus

Työntekijöiden säteilyaltistus

Annosrekisteristä kootaan säännöllisesti tilastotietoa työntekijöiden säteilyaltistuksesta muun muassa koulutusmateriaaliksi ja hyödynnettäväksi valvontatyössä. Kuva: Tarja Salonen.
Lisätietoa työntekijöiden säteilyaltistuksesta

Osion etusivun kuvanosto Säteilyn käyttäjälle Työntekijöiden suojelu Annosrekisteri

Annosrekisteri

Annosrekisteriin tallennetaan tiedot kaikista annostarkkailussa olleista työntekijöistä. Tietoja käytetään säteilytyöntekijän terveyden ja säteilyturvallisuuden varmistamiseen.
Lisätietoa säteilytyöntekijän annosvalvonnasta