Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Varoitusmerkit

Toiminnanharjoittajan on merkittävä säteilylaitteet ja radioaktiiviset aineet sekä niiden käyttö- ja säilytyspaikat asianmukaisilla merkeillä.

Säteilyturvakeskuksen määräyksessä esitetään säteilylaitteiden ja radioaktiivisten aineiden sekä niiden käyttöpaikkojen yleiset merkitsemisohjeet.

Varoitusmerkin tarkoitus on kiinnittää huomio säteilyvaaraan. Merkin sisältämän varoituksen on oltava sellainen, että myös säteilysuojeluun perehtymätön henkilö ymmärtää sen.

Merkintätapaa valittaessa on otettava huomioon säteilyn aiheuttaman vaaran vakavuus, työ- ja ympäristöolosuhteet sekä muut turvallisuuteen liittyvät näkökohdat.

Esimerkkejä varoitus- ja kieltomerkeistä

Voit ladata tältä sivulta varoitus- ja kieltomerkkejä painokelpoisina ja verkkoon sopivina tiedostoina. Valitse alta sopivin versio.

Radioaktiivisen aineen tai ionisoivan säteilyn varoitusmerkki

Vektorigrafiikkaversio
(EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen
(JPG, 150dpi, RGB)
Esimerkki radioaktiivisen aineen tai ionisoivan säteilyn varoitusmerkin yhteydessä käytettävästä lisämerkistä Vektorigrafiikkaversio
(EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen
(JPG, 150dpi, RGB)
Esimerkki yhdistelmämerkistä, jossa on radioaktiivisen aineen tai ionisoivan säteilyn varoitusmerkki ja selittävä teksti Vektorigrafiikkaversio
(EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen
(JPG, 150dpi, RGB)
Esimerkki säteilylähteen suojukseen kiinnitettävästä yhdistelmämerkistä Vektorigrafiikkaversio
(EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen
(JPG, 150dpi, RGB)
Ionisoimattoman säteilyn varoitusmerkki Vektorigrafiikkaversio
(EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen
(JPG, 150dpi, RGB)
Voimakkaan magneettikentän varoitusmerkki Vektorigrafiikkaversio
(EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen
(JPG, 150dpi, RGB)
Esimerkiksi näitä kolmea kieltomerkkiä käytetään varoitusmerkkien yhteydessä, jos on syytä estää tietyiltä henkilöiltä pääsy tiloihin, joissa on voimakkaita magneettikenttiä:
1. Pääsy kielletty henkilöiltä, joilla on sydämentahdistin Vektorigrafiikkaversio
(EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen
(JPG, 150dpi, RGB)
2. Pääsy kielletty henkilöiltä, joilla on metalli-implantteja Vektorigrafiikkaversio
(EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen
(JPG, 150dpi, RGB)
3. Metalliesineet ja kellot kielletty Vektorigrafiikkaversio
(EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen
(JPG, 150dpi, RGB)
Esimerkki yhdistelmämerkistä, jossa on ionisoimattoman säteilyn varoitusmerkki ja selittävä teksti Vektorigrafiikkaversio
(EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen
(JPG, 150dpi, RGB)
Optisen säteilyn varoitusmerkki. Tarvittaessa on käytettävä lisämerkkiä, jossa annetaan lisätietoa optisen säteilyn tyypistä (UV-säteily, näkyvä valo tai infrapunasäteily) Vektorigrafiikkaversio
(EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen
(JPG, 150dpi, RGB)
Lasersäteilyn varoitusmerkki Vektorigrafiikkaversio
(EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen
(JPG, 150dpi, RGB)
Esimerkki yhdistelmämerkistä, jossa on lasersäteilyn varoitusmerkki ja turvallisuusluokan mukainen varoitusteksti Vektorigrafiikkaversio
(EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen
(JPG, 150dpi, RGB)

Varoitusmerkki raskaana oleville naisille
Vektorigrafiikkaversio
(EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen
(JPG, 150dpi, RGB)

 

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300