Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Tutkimusmääräkyselyt

Tutkimusmääräkyselyt

Säteilyturvakeskus kokoaa tiedot Suomessa vuonna 2021 tehtyjen radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määristä. Tutkimusmäärät kerätään osana Säteilyturvakeskuksen lakisääteisiä velvoitteita. Niiden avulla seurataan myös säteilyn käyttöä Suomessa.

Mikäli teette vain hammasröntgentoimenpiteitä, vastatkaa Webropol-kyselyyn. Muussa tapauksessa käyttäkää tutkimusmäärien ilmoittamiseksi excel-tiedostoa. Tarkemmat ohjeet kyselyjen täyttämiseksi löytyvät sivun alaosasta (pdf-tiedostot).

Ohjeet

Ohje, hammasröntgentutkimusten määrät vuonna 2021 (pdf)
Ohje, radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrät 2021 (pdf)