Turvallisuusluvan muutokset

Turvallisuusluvan muutokset

Lupamuutoksia on kahdenlaisia: ennalta tehtäviä (etukäteismuutos)  ja ilmoitukseen perustuvia. Valtioneuvoston asetuksen 25 § ja 26 § selventävät näiden välistä eroa.

Käytännössä yleisimpiä lupamuutoksia, joihin on haettava muutos ennen muutoksen toteuttamista ovat:

  • turvallisuusluvanhaltijan vaihtuminen
  • muutos, jonka seurauksena toiminta muuttuu vaativammaksi
  • säteilyturvallisuusvastaavan vaihtuminen tai muu merkittävä muutos johtamisjärjestelmässä
  • säteilylähteen käyttö muuhun tarkoitukseen kuin mihin lupa on myönnetty
  • toiminnanharjoittamispaikan vaihtuminen

Vastaavasti asioita, joiden osalta voidaan tehdä muutosilmoitus kahden viikon kuluessa muutoksesta ovat yleisimmin:

  • yhteystietojen vaihtuminen
  • sädehoidon laadunvarmistusohjelman merkittävä muutos
  • poistot ja lakkautukset

Säteilylähteitä koskevien muutosten osalta laitevaihto, joka ei aiheuta muutoksia säteilyturvallisuusjärjestelyihin, on ilmoitukseen perustuva muutos. Vastaavasti, jos säteilylähdemuutos aiheuttaa muutoksia säteilyturvallisuusjärjestelyihin, on kyseessä etukäteismuutos. Hoitotarkoitukseen käytettävän säteilylähteen käyttöön ottaminen on aina etukäteismuutos.

Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että hän tekee muutoshakemuksen niin ajoissa, että Säteilyturvakeskus ehtii käsitellä asian ennen toiminnan aiottua muuttamista. Säteilyturvakeskuksen tavoitteellinen käsittelyaika säteilytoiminnan lupa-asioille on 30 päivää.

Osion etusivun tekstinosto Turvallisuusluvan muutokset Turvallisuuslupa

Turvallisuuslupa

Säteilyn käyttöön on haettava turvallisuuslupaa. Säteilyn käyttöä on kaikenlainen säteilylähteisiin liittyvä toiminta kuten säteilylähteiden valmistus, kauppa, hallussapito, huolto, korjaus, maahantuonti ja maastavienti. Säteilylähteitä ovat röntgenlaitteet ja radioaktiiviset aineet tai niitä sisältävät laitteet.

Osion etusivun tekstinosto Turvallisuusluvan muutokset Säteilyn käytön lopettaminen

Säteilyn käytön lopettaminen

Turvallisuusluvan voimassaolo loppuu ja lupa lakkautetaan, kun luvanhaltija ilmoittaa toiminnan lopettamisesta.

Osion etusivun tekstinosto Turvallisuusluvan muutokset Lomakkeet

Lomakkeet

Hakemuslomakkeita täytettäessä on hyödyllistä käyttää apuna kyseistä toimintaa koskevia ST-ohjeita.