Määräaikaistarkastusten tavoitteellinen aikaväli

Määräaikaistarkastusten tavoitteellinen aikaväli

Säteilyturvakeskus tekee määräaikaistarkastuksia seuraavin aikavälein, ellei ole syytä aikaisemmin tehtävään tarkastukseen:

Toiminta Aikaväli
(vuotta)
Sädehoitotoiminta  2
Sädehoitokiihdytin ja tyköhoitolaite 2
Sädehoidon simulaattori 3
Sädehoitolähteen varastointi 5
Röntgensäteilyn käyttö terveydenhuollossa 5
Eläinröntgentoiminta 5
Isotooppilääketiede 3
Teollisuusradiografia     
avoin tai suljettu asennus 3
kaappilaite tai vastaava kiinteä asennus 5
Teollisuusradiografia, jos toiminta on laajaa tai käyttöpaikkoja on useita  
toiminta 3
kukin erillinen käyttöpaikka 5
Hiukkaskiihdyttimen käyttö  
kiihdytinlaitos, johon liittyy isotooppituotantoa 2
muut hiukkaskiihdyttimet 3
läpivalaisukiihdyttimet 5
Avolähteiden käyttö teollisuudessa ja tutkimuksessa  
A-tyypin laboratorio 2
B-tyypin laboratorio 3
C-tyypin laboratorio 5
Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden käyttö
(muu kuin teollisuusradiografia)
 
kiinteä asennus, luvanhaltijalla yli 100 laitetta 3
kiinteä asennus, luvanhaltijalla 5 - 100 laitetta 5
kiinteä asennus, luvanhaltijalla alle 5 laitetta 8
kiinteä asennus, korkea-aktiivinen lähde 5
muu umpilähde 5
Röntgensäteilyn käyttö teollisuudessa tai tutkimuksessa
(muu kuin teollisuusradiografia)
 
avoin laite 5
suljettu tai suojattu laite 8
säteilylähteiden asennus, korjaus ja huolto 5
röntgensäteilytin tai vastaava 5
akkukäyttöiset liikuteltavat läpivalaisulaitteet 5
säteilylähteiden kauppa 5

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246