Tavanomainen hammasröntgentoiminta

Säteilyturvakeskukselle ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta vastaa hammasröntgentoiminnassa toiminnan harjoittaja.

Säteilyn käyttöön on oltava turvallisuuslupa, jonka Säteilyturvakeskus myöntää hakemuksesta.

Toiminnan harjoittajan, säteilyn käytöstä vastaavan johtajan tai laitteen käyttöpaikan muutoksesta sekä laitteen poistamisesta käytöstä on ilmoitettava viivytyksettä Säteilyturvakeskukselle. Ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta vastaa toiminnan harjoittaja.

Jaa tämä sivu

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Hammasröntgentutkimukset
Puhelin (09) 759 88 520 tai 09 759 88 300