Tavanomainen hammasröntgentoiminta

Tavanomainen hammasröntgentoiminta

Säteilyturvakeskukselle ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta vastaa hammasröntgentoiminnassa toiminnanharjoittaja.

Säteilyn käyttöön on oltava turvallisuuslupa, jonka Säteilyturvakeskus myöntää hakemuksesta.

Toiminnanharjoittajan, säteilyturvallisuusvastaavan tai laitteen käyttöpaikan muutoksesta sekä laitteen poistamisesta käytöstä on ilmoitettava viivytyksettä Säteilyturvakeskukselle. Ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta vastaa toiminnanharjoittaja.

YHTEYSTIEDOT

Hammasröntgentutkimukset
Puhelin (09) 759 88 520 tai 09 759 88 300