Säteilysuojaus huomioitava

Suun alueen röntgenkuvauksissa on huolehdittava potilaan säteilysuojauksesta. Riittävä etäisyys potilaasta vähentää henkilökunnan säteilyaltistusta.

Potilaan suojaus

Suun alueen röntgenkuvauksissa kilpirauhanen on potilaan säteilysuojauksen kannalta tärkein suojattava elin. Kilpirauhanen suojataan erityisellä lyijykaulurisuojalla, mikäli suoja ei häiritse itse tutkimusta. Panoraamatutkimuksissa voidaan käyttää lyijyhartiasuojainta. Sikiöön kohdistuva säteily hammasröntgentutkimuksissa on hyvin vähäinen. Vatsan päälle sijoitettavalla lyijyesiliinalla ei täten ole merkittävää suojaavaa vaikutusta, mutta sellaista voidaan käyttää.

Henkilökunnan suojaus

Hammasröntgentutkimuksia suorittavan henkilökunnan on suojauduttava säteilyltä. Riittävä etäisyys potilaasta ja säteilylähteestä intraoraali- ja panoraamatomografiaröntgenkuvauksessa on minimissään kaksi metriä. Väliseinän taakse siirtyminen kuvauksen ajaksi on usein riittävä säteilyturvallisuustoimi.

Rakenteellinen säteilysuojaus

Kuvaushuoneen säteilysuojaustarpeeseen vaikuttavat mm. röntgenlaitteen käyttömäärä, laitteen säteilytuotto, säteilykeilan koko ja kuvaussuunnat, sekä röntgenlaitteen sijainti huoneessa ja huonetta ympäröivien tilojen käyttötarkoitukset. Intraoraali- ja panoraamalaitteiden tapauksissa tilojen rakenteellisiksi säteilysuojauksiksi riittävät monissa tapauksissa huoneen jo olemassa olevat rakenteet (esim. tiiliseinä). Jos rakenteet katsotaan riittämättömiksi, täytyy seinien tai seinän osien säteilysuojauksia vahvistaa.

YHTEYSTIEDOT

Hammasröntgentutkimukset
Puhelin (09) 759 88 520 tai 09 759 88 300