Hammasröntgentutkimukset

Hammasröntgentutkimukset

Hammasröntgentutkimukset vaativat hammaslääkärin tekemän oikeutusharkinnan.

Hampaiston ja kasvojen alueen röntgentutkimukset ovat hammaslääkärille tärkeä apuväline diagnosointiin ja hoidon seurantaan. Erityyppisiä hampaiston röntgentutkimuksia suoritetaan vajaassa 2000 toimipaikassa ympäri Suomea. Hammasröntgentutkimuksia tehdään kaikkiin röntgentutkimuksiin nähden paljon, mutta tutkimukset kohdistuvat pienelle alueelle ja aiheuttavat potilaalle suhteellisen pienen säteilyannoksen. Röntgenkuvat otetaan aina hammaslääkärin oikeutusharkinnan ja päätöksen mukaan, eikä niitä tehdä rutiininomaisesti ilman potilaskohtaista tarveharkintaa.

Osion etusivun tekstinosto Tavanomainen hammasröntgentoiminta

Tavanomainen hammasröntgentoiminta

Säteilyturvakeskukselle ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta vastaa hammasröntgentoiminnassa toiminnan harjoittaja.

Osion etusivun tekstinosto Muu kuin tavanomainen hammasröntgentoiminta

Muu kuin tavanomainen hammasröntgentoiminta

Kartiokeilatietokonetomografialaitteen hyödyntäminen oikealla tavalla edellyttää erityisosaamista. Potilaan säteilysuojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota käytettäessä KKTT-laitteita.

Osion etusivun tekstinosto Säteilysuojaus huomioitava

Säteilysuojaus huomioitava

Suun alueen röntgenkuvauksissa on huolehdittava potilaan säteilysuojauksesta. Riittävä etäisyys potilaasta vähentää henkilökunnan säteilyaltistusta.

Osion etusivun tekstinosto Laitteiden laadunvalvonta ja STUKin valvonta

Laitteiden laadunvalvonta ja STUKin valvonta

Hammasröntgenlaitteen sekä sen käyttöön liittyvien lisälaitteiden ja välineiden on täytettävä käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset.