Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Hammasröntgentutkimukset

Hammasröntgentutkimukset

Hammasröntgentutkimukset vaativat hammaslääkärin tekemän oikeutusharkinnan.

Hampaiston ja kasvojen alueen röntgentutkimukset ovat hammaslääkärille tärkeä apuväline diagnosointiin ja hoidon seurantaan. Erityyppisiä hampaiston röntgentutkimuksia suoritetaan vajaassa 2000 toimipaikassa ympäri Suomea.

Hammasröntgentutkimuksia tehdään kaikkiin röntgentutkimuksiin nähden paljon, mutta tutkimukset kohdistuvat pienelle alueelle ja aiheuttavat potilaalle suhteellisen pienen säteilyannoksen. Röntgenkuvat otetaan aina hammaslääkärin oikeutusharkinnan ja päätöksen mukaan, eikä niitä tehdä rutiininomaisesti ilman potilaskohtaista tarveharkintaa.

Säteilyturvallisuus hammasröntgentoiminnassa varmistetaan asianmukaisilla rakenteellisilla säteilysuojauksilla ja ennen kaikkea säteilyturvallisilla toimintatavoilla. Työntekijöiden omavalvonnalla voidaan varmistaa, ettei henkilökunta tai väestö altistu ylimääräiselle säteilylle.

Säteilylaki edellyttää, että hammasröntgenlaitteen käyttöä varten on myönnetty turvallisuuslupa, ja että laite ja tilat täyttävät säteilylainsäädännön vaatimukset.

Yhteystiedot

Hammasröntgentutkimukset
Puhelin (09) 759 88 520 tai 09 759 88 300