Tutkimuksiin osallistuvat altistuvat säteilylle

Tutkimuksiin osallistuvat altistuvat säteilylle

Henkilökunnan säteilyaltistusta voidaan vähentää yksinkertaisilla keinoilla.

Eläinröntgentutkimuksiin osallistuvat henkilöt altistuvat säteilylle. Valtaosa altistuksesta aiheutuu eläimestä siroavasta säteilystä, kun henkilö (kiinnipitäjä) pitää eläintä liikkumattomana kuvauksen aikana. Tarpeettoman säteilyaltistuksen estämiseksi röntgentutkimuksen aikana tutkimushuoneessa saavat olla vain tutkimuksen kannalta välttämättömät henkilöt. Kiinnipitäjänä ei saa toimia alle 18-vuotias henkilö. Myöskään raskaana oleva nainen ei saa toimia kiinnipitäjänä. Kiinnipito tulisi tehdä erilaisten hiekkapussien ja telineiden avulla aina, kun se on mahdollista.

Altistusta voidaan pienentää

Eläimen kehon suojaavan vaikutuksen takia sironta eläimen kehosta on voimakkainta takaisin röntgenputken suuntaan. Siroavan säteilyn määrä on likimain suoraan verrannollinen käytettävän säteilykentän pinta-alaan: esimerkiksi kenttäkoon 30 cm x 30 cm pienentäminen kenttäkooksi 20 cm x 20 cm pienentää sironneen säteilyn määrää yli 50 %. Tutkimushuoneessa olevan henkilön siirtyminen tutkittavasta eläimestä kaksinkertaiselle etäisyydelle pienentää henkilön annoksen neljäsosaan (ns. etäisyyden neliölaki). Kiinnipitäjä voi pienentää ylävartalonsa säteilyaltistusta kurkottumalla kuvauksen aikana niin etäälle kuvattavasta eläimestä kuin se käytännössä on mahdollista. Kuvausarvojen (kV ja mAs) pienentäminen merkitsee myös sironneen säteilyn määrän pienenemistä.

Säteilysuojaimien käyttö

Tutkittavan eläimen tai röntgenputken läheisyydessä työskentelevien henkilöiden on säteilyaltistuksensa vähentämiseksi käytettävä säteilytyksen aikana säteilysuojaimia, eikä mikään osa heistä saa joutua primäärisäteilylle alttiiksi. Tavallisimmat säteilysuojaimet ovat lyijykumiesiliina tai -takki ja -käsineet sekä kilpirauhassuoja.

Tutkimuksen aikana eläimen ja kasettitelineen kiinnipitäjien tulisi käyttää esiliinaa ja kilpirauhassuojaa, jonka suojaus vastaa vähintään 0,5 mm paksuisen lyijykerroksen suojausta. Kauempana työskenteleville henkilöille riittää yleensä 0,25 mm lyijykerrosta vastaava suojaus.  Lyijykumiesiliina, joka vastaa 0,5 mm lyijykerroksen suojausta, päästää säteilystä läpi alle 5 %.

Eläintä ja kasettitelinettä kiinnipitävien henkilöiden on käytettävä lähellä säteilykeilaa työskennellessään suojaesiliinan lisäksi lyijykumikäsineitä, joiden suojaus vastaa vähintään 0,25 mm lyijykerroksen suojausta. Suositeltavaa olisi käyttää käsineitä, joiden suojaus vastaa 0,5 mm lyijykerroksen suojausta. Jos kuvausmäärä on suuri, saattaa pään suojaamiseksi olla tarpeen käyttää kattoon ripustettua ikkunallista suojaa tai suojasilmälaseja. Tutkimushuoneen seinistä siroavan säteilyn osuus työntekijän säteilyaltistuksesta on niin vähäinen, että sillä ei ole suojauksen kannalta merkitystä.

Jos poikkeustapauksissa, esimerkiksi hevosen takajalan polvea kuvattaessa, kuvauskasettia joudutaan pitelemään käsin, on turvallista käyttää isoa kuvauskasettia. Säteilykeila rajataan tällöin huolellisesti siten, että kiinnipitäjän kädet eivät joudu säteilykeilaan. Uusintakuvauksia voidaan vähentää rauhoittamalla eläin tutkimuksen ajaksi.

Altistuksen seuranta

Henkilökohtainen annostarkkailu on järjestettävä niille henkilöille, jotka joutuvat työskentelemään säännöllisesti lähellä säteilykeilaa. Tarkkailuun käytetään henkilökohtaista säteilyannosmittaria. Annosmittari sijoitetaan työntekijän työvaatteeseen, esimerkiksi paidan kaulukseen suojaesiliinan ulkopuolelle siten, että se jää tutkittavan eläimen puolelle. Mittari on sijoitettava niin, että se ei jää sironneen säteilyn tulosuuntaan nähden työntekijän oman kehon tai suojaesiliinan varjostamaksi.

Annosrajat säteilytyössä: efektiivinen annos 20 mSv vuodessa, silmän mykiön ekvivalentti-annos 150 mSv vuodessa sekä ihon, käsien ja jalkojen ekvivalenttiannos 500 mSv vuodessa. Eläinröntgentoiminnassa työntekijöiden säteilyannokset ovat jääneet huomattavasti annosrajoja pienemmiksi ja mitatut annokset ovat tyypillisesti 0,1 - 0,5 mSv:n luokkaa. Suojaimien käyttö ja turvalliset työtavat on siitä huolimatta syytä muistaa, jotta toiminta on optimointiperiaatteen mukaista.

YHTEYSTIEDOT

Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246