Säteilysuojaus huomioitava kaikissa olosuhteissa

Säteilysuojaus huomioitava kaikissa olosuhteissa

Muuttuvan kuvausympäristön ja tilanteiden takia käyttötiloihin ja toiminnan laatuun on panostettava.

Tutkimustilojen rakenteellinen suojaus

Pieneläinkuvaukset tehdään yleensä erillisessä säteilysuojatussa tutkimushuoneessa. Säteilykeila suunnataan näissä kuvauksissa lähes poikkeuksetta alaspäin. Tällöin tutkimushuoneen seinien, ovien ja tarkkailuikkunoiden sekä niiden karmien säteilysuojaukseksi yleensä riittää 1 mm lyijy-, 10 cm betoni- tai 13 cm tiilikerroksen säteilysuojausta vastaava rakennusmateriaalin paksuus (betonin tiheys 2,35 g/cm3, tiilen tiheys 1,80 g/cm3). Jos primäärisäteilykeilan suunnassa on tiloja, joissa on ihmisiä tutkimusten aikana, suojaukseksi riittää tavallisesti 2 mm lyijykerrosta tai 15 cm betonikerrosta vastaava suojaus.

Suuria eläimiä, esimerkiksi hevosen raajoja, kuvattaessa säteilykeila on tavallisesti vaakasuorassa suunnassa. Kuvattaessa sisätilassa, esimerkiksi tallissa, välittömästi säteilykeilan suunnassa olevan tilan ja tutkimushuoneen välisen seinän säteilysuojauksen on vastattava vähintään 2 mm lyijykerroksen tai 15 cm betonikerroksen suojausta, jos tutkimuksen aikana ei voida varmistaa, että kyseisessä tilassa ei oleskella. Tutkimushuoneen on oltava niin tilava ja muodoltaan sellainen, että röntgentoiminta huoneessa on mahdollista.

Röntgentutkimushuoneiden säteilysuojausten laskentaperusteet on esitetty ohjeessa ST 1.10.

Röntgentutkimukset avoimissa tiloissa

Jos avoimessa tilassa, esimerkiksi raviradalla kuvattaessa, ei ole käytössä liikuteltavia suojaseinämiä, säteilykeilan suunnassa on oltava kymmeniä metrejä tilaa, jossa ei saa oleskella kuvausten aikana. Kuvauksissa käytetään varrellista kasetinpidikettä tai erillistä kasettitelinettä aina kun se on mahdollista. Kasettitelineen sijasta voidaan käyttää esimerkiksi kankaasta valmistettua taskua, joka kiinnitetään eläimen ympärille kuvattavan kohteen taakse.  Jos röntgenlaite on kannettavaa mallia, sitä ei saa pidellä kädessä tai sylissä, vaan se on asetettava kuvauksen ajaksi sopivalle telineelle.

Jos kuvausjännite on suurempi kuin 100 kV tai jos laitetta käytetään läpivalaisututkimuksiin, suojaustarve voi olla edellä esitettyä suurempikin. Tarkemmat vaatimukset asetetaan turvallisuuslupaa myönnettäessä.

YHTEYSTIEDOT

Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246