Röntgensäteilyn käyttö edellyttää turvallisuuslupaa

Eläinröntgentoiminnan turvallisuuslupa vaatii tarkat selvitykset, joiden avulla voidaan varmistua henkilökunnan turvallisuudesta.

Turvallisuuslupa

Röntgenlaitteen käyttöä varten on oltava säteilylain mukainen turvallisuuslupa. Lupaa haetaan kirjallisesti ennen toiminnan aloittamista Säteilyturvakeskukselta.

Turvallisuuslupahakemuksen mukana on toimitettava seuraavat liitteet:

  • selvitys röntgenlaitteen teknisistä tiedoista
  • röntgenlaitteen käyttöpaikan pohjapiirustus; mieluiten A4 (tai A3) -kokoa olevina osapiirustuksina
  • todistus vastaavaksi johtajaksi ehdotetun henkilön pätevyydestä
  • kaupparekisteriote, jos luvan hakijana on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö.

Turvallisuuslupaan tulee hakea kirjallisesti muutosta, jos röntgenlaite, sen käyttöpaikka, laitteen omistaja tai vastaava johtaja vaihtuu. Hakemukseen liitetään muuttuvaa asiaa koskevat selvitykset.

Toiminnan säteilyturvallisuudesta huolehtii vastaava johtaja, jolla on oltava Säteilyturvakeskuksen hyväksymä pätevyys. Pätevyysvaatimukset on esitetty ohjeissa ST 1.4 ja ST 1.8.

Tarkastukset käyttöpaikoille

Eläinten tutkimuksiin käytettävät röntgenlaitteet ja niiden käytön turvallisuus tarkastetaan yleensä toiminnan alkaessa sekä tämän jälkeen määräajoin. Lisäksi tarkastus tehdään, kun röntgenlaite siirretään toiseen käyttöpaikkaan tai vaihdetaan toiseen. Uusintatarkastus tehdään tarvittaessa, jos toiminnan laatu ja säteilyturvallisuuden varmistaminen sitä edellyttävät.

Jaa tämä sivu

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246