Röntgensäteilyn käyttö edellyttää turvallisuuslupaa

Röntgensäteilyn käyttö edellyttää turvallisuuslupaa

Eläinröntgentoiminnan turvallisuuslupa vaatii tarkat selvitykset ja turvallisuusarvion, joiden avulla voidaan varmistua henkilökunnan turvallisuudesta.

Turvallisuuslupa

Röntgenlaitteen käyttöä varten on oltava säteilylain mukainen turvallisuuslupa. Lupaa haetaan kirjallisesti ennen toiminnan aloittamista Säteilyturvakeskukselta.

Turvallisuuslupahakemuksen mukana on toimitettava seuraavat liitteet:

  • selvitys röntgenlaitteen teknisistä tiedoista
  • röntgenlaitteen käyttöpaikan pohjapiirustus; mieluiten A4 (tai A3) -kokoa olevina osapiirustuksina
  • todistus säteilyturvallisuusvastaavaksi ehdotetun henkilön pätevyydestä
  • kaupparekisteriote, jos luvan hakijana on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö
  • säteilyturvallisuusasiantuntijan tekemä turvallisuusarvio 18 kk kuluttua uuden lain voimaan astumisesta.

Turvallisuuslupaan tulee hakea kirjallisesti muutosta, jos röntgenlaite, sen käyttöpaikka, laitteen omistaja tai säteilyturvallisuusvastaava vaihtuu. Hakemukseen liitetään muuttuvaa asiaa koskevat selvitykset. Toiminta edellyttää myös säteilyturvallisuusasiantuntijan käyttöä tarvittaessa. Tätä ei tarvitse olla nimettynä, mutta säteilyturvallisuusasiantuntijan käyttö on huomioitava.

Toiminnan säteilyturvallisuudesta huolehtii säteilyturvallisuusvastaava, jolla on oltava Säteilyturvakeskuksen hyväksymä pätevyys. Toimintaa aloitettaessa ja voimassaolevien lupien haltijoiden on lähetettävä Säteilyturvakeskukseen turvallisuusarvio viimeistään 15.6.2019. Turvallisuusarvion tekee säteilyturvallisuusasiantuntija.

Tarkastukset käyttöpaikoille

Eläinten tutkimuksiin käytettävät röntgenlaitteet ja niiden käytön turvallisuus tarkastetaan yleensä toiminnan alkaessa sekä tämän jälkeen määräajoin. Lisäksi tarkastus tehdään, kun röntgenlaite siirretään toiseen käyttöpaikkaan tai vaihdetaan toiseen tilaan. Tarkastus tehdään myös, kun voimassaolevaan turvallisuuslupaan lisätään uusi laite uuteen tilaan tai käyttöpaikkaan. Uusintatarkastus tehdään tarvittaessa, jos toiminnan laatu ja säteilyturvallisuuden varmistaminen sitä edellyttävät.

YHTEYSTIEDOT

Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246