Digitaaliset kuvauslaitteet

Digitaalisen kuvantamisketjun kaikkien laitteiden pitää toimia oikein, jotta saadaan diagnostiikkaa tukevaa kuvaa mahdollisimman turvallisesti.

Digitaalisten kuvauslaitteiden käyttö on yhä yleisempää myös eläinten kuvauksissa. Digitaalinen kuvantaminen asettaa aiempaan filmitekniikkaan verrattuna uusia haasteita järjestelmän asianmukaisen toiminnan ylläpitämiseksi ja mm. kuvanlaadun seuraamiseksi.

Eläinten kuvauksessa digitaaliseen kuvantamiseen perustuvan tekniikan toimintakunnon seurannassa lähtökohtana voidaan käyttää laitetoimittajan kuvantamisen eri osa-alueille antamia ohjeita, joita käyttöhenkilökunta noudattaa käytännön työssään. Tärkeimpiä alueita ovat mm. kuvalevyjen kunto, kuvien luentaan käytettävän laitteen asianmukaisuus ja työasemien ja monitorien moitteeton toiminta sekä koko kuvantamisketjun lopputuloksena, kuvanlaatu.

Kuvalevyjen osalta on syytä kiinnittää huomiota mm. niiden yleiseen kuntoon, puhtauteen ja kuvan tasaisuuteen. Samoin on tarpeen seurata kuvalevyjen asianmukaista säilytystä ja varauksen tyhjennystä (=erasointi).

Kuvien luentaan käytettävän laitteen tarkistuksella on tavoitteena varmistaa, että otettu röntgenkuva säilyttää esim. oikeat mittasuhteet eikä kuvaan tule luennan seurauksena vääristymiä. Se voidaan tarkistaa yksinkertaisesti kuvaamalla esim. metalliviivainta ja tarkistamalla kuvasta geometrian oikeellisuus.

Työasemien ja monitorien osalta on syytä kiinnittää huomiota niiden asianmukaiseen sijoittamiseen, käyttötilan valaistukseen ja käyttöympäristöön. Niiden kuntoa voidaan myös seurata testiohjelmien avulla, joita on saatavilla laitetoimittajilta. Jos käytössä on filmitulostin, myös sen kuntoa on syytä seurata.

Kuvanlaadun seurannassa on kiinnitettävä huomiota kuvan erotuskykyyn, kohinaan, kontrastiin ja mahdollisiin mittakaavavirheisiin. Hyvä lähtökohta kuvanlaadun seurannalle on laitetoimittajan huoltojen jälkeen ottama vertailukuva, jota voidaan pitää vertailukohtana arvioitaessa käytönaikaista kuvanlaatua.

Lisätietoa laitteiden laadunvalvonnasta saa STUKin terveydenhuollon röntgenlaitteiden laadunvalvontaoppaasta.

YHTEYSTIEDOT

Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246