Eläinröntgentutkimukset

Eläinröntgentutkimukset

Eläinröntgentoiminnan valvonnassa painottuu henkilökunnan säteilyturvallisuus.

Röntgensäteilyn käyttö eläinlääkärien vastaanotoilla on vuosi vuodelta lisääntynyt. 2000-luvun alussa eläinten röntgenkuvauksiin käytettäviä laitteita oli noin 200, kun tällä hetkellä eläinröntgenlaitteita on noin 280. Suomessa arvioidaan tehtävän vuosittain yli 170000 eläinröntgentutkimusta noin 230:ssa eri toimipaikassa. Säteilylaki edellyttää, että röntgenlaitteen käyttöä varten on myönnetty turvallisuuslupa, ja että laite ja tilat täyttävät säteilyturvallisuusmääräykset. Säteilyturvakeskuksen vaatimukset eläinröntgentoiminnan harjoittajalle on esitetty ohjeessa ST 8.1.

Röntgenkuvan onnistumisen kannalta on tärkeää, että eläin on tutkimuksen aikana liikkumattomana. Kiinnipitäjinä toimivat yleensä henkilökunta tai eläimen saattajat. Uusintakuvauksien tarvetta ja henkilökunnan säteilyaltistusta voidaan vähentää rauhoittamalla tai nukuttamalla eläin tutkimuksen ajaksi.

Vaihtelevien tutkimusolosuhteiden takia säteilyturvallisuutta eläinröntgentutkimuksissa ei aina voida varmistaa pelkästään laite- tai rakenneteknisillä ratkaisuilla. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää huolehtia henkilökunnan, kiinnipitäjien ja muiden henkilöiden säteilyturvallisuudesta ja käyttää säteilysuojaimia. Henkilökohtaisella säteilyannosvalvonnalla voidaan seurata, että työtavat ovat riittävän turvallisia.

Säteilyturvakeskus teki vuonna 2013 kyselyn eläinröntgentoiminnan harjoittajille, jossa kartoitettiin eläinröntgentutkimusten määriä, ketkä käytännössä tekevät eläinröntgentutkimuksia ja miten heidän henkilöannosvalvontansa on järjestetty sekä eläinröntgenlaitteen huoltojärjestelyjä ja laadunvalvontaa.

 

Osion etusivun tekstinosto Röntgensäteilyn käyttö edellyttää turvallisuuslupaa

Röntgensäteilyn käyttö edellyttää turvallisuuslupaa

Eläinröntgentoiminnan turvallisuuslupa vaatii tarkat selvitykset, joiden avulla voidaan varmistua henkilökunnan turvallisuudesta.

Osion etusivun tekstinosto Säteilysuojaus huomioitava kaikissa olosuhteissa

Säteilysuojaus huomioitava kaikissa olosuhteissa

Muuttuvan kuvausympäristön ja tilanteiden takia käyttötiloihin ja toiminnan laatuun on panostettava.

Osion etusivun tekstinosto Tutkimuksiin osallistuvat altistuvat säteilylle

Tutkimuksiin osallistuvat altistuvat säteilylle

Henkilökunnan säteilyaltistusta voidaan vähentää yksinkertaisilla keinoilla.

Osion etusivun tekstinosto Röntgenlaitteen kunnontarkkailu varmistaa turvallisuuden

Röntgenlaitteen kunnontarkkailu varmistaa turvallisuuden

Onnistuneiden röntgenkuvien edellytyksenä on, että röntgenlaite toimii tarkoitetulla tavalla. Röntgenlaitteen kuntoa ja toimivuutta on seurattava säännöllisesti, jotta toiminnan turvallisuus säilyy vaadittavalla tasolla.

Osion etusivun tekstinosto Digitaaliset kuvauslaitteet

Digitaaliset kuvauslaitteet

Digitaalisen kuvantamisketjun kaikkien laitteiden pitää toimia oikein, jotta saadaan diagnostiikkaa tukevaa kuvaa mahdollisimman turvallisesti.

Osion etusivun tekstinosto Eläinröntgentutkimukset ST 8.1

ST 8.1

Säteilyturvallisuus eläinröntgentutkimuksissa.