Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Eläinröntgentutkimukset

Eläinröntgentutkimukset

Röntgensäteilyn käyttö eläinlääkärien vastaanotoilla on lisääntynyt vuosi vuodelta. Vielä 2000-luvun alussa eläinten röntgenkuvauksiin käytettäviä laitteita oli noin 200, kun tällä hetkellä laitteita on yli 500 noin 280 turvallisuusluvan alaisuudessa.

Eläinröntgentoiminnassa säteilysuojelu kohdistuu eläinklinikan työntekijöihin ja kuvauksissa mahdollisesti avustaviin eläintenomistajiin. Hevosten ja suureläinten kuvaaminen säteilysuojattujen kuvaustilojen ulkopuolella asettaa erityisvaatimuksia säteilyturvallisuuden varmistamiselle.

Säteilyturvallisuus eläinröntgentoiminnassa varmistetaan asianmukaisilla rakenteellisilla säteilysuojauksilla, henkilökohtaisilla säteilysuojaimilla ja ennen kaikkea säteilyturvallisilla toimintatavoilla. Työntekijöiden omavalvonnalla ja altistusolosuhteita seuraamalla voidaan varmistaa, ettei henkilökunta tai väestö altistu ylimääräiselle säteilylle.

Säteilylaki edellyttää, että röntgenlaitteen käyttöä varten on myönnetty turvallisuuslupa, ja että laite ja tilat täyttävät säteilylainsäädännön vaatimukset.

 

Yhteystiedot

Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300