Avaruussäteilylle altistava toiminta

Avaruussäteilylle altistava toiminta

Avaruussäteily eli kosminen säteily on auringosta tai muualta avaruudesta peräisin olevaa hiukkassäteilyä. Jos on mahdollista, että avaruussäteilystä lentohenkilöstölle aiheutuva efektiivinen annos voi olla suurempi kuin 1 mSv vuodessa, on lentotoiminnan harjoittajan selvitettävä avaruussäteilystä lentohenkilöstölle aiheutuvan altistuksen määrä.

Avaruussäteily eli kosminen säteily on auringosta tai muualta avaruudesta peräisin olevaa hiukkassäteilyä. Auringosta tulevilla hiukkasilla on harvoin niin suurta energiaa, että ne pääsevät maan ilmakehän alaosiin asti. Sen sijaan aurinkokunnan ulkopuolelta tuleva galaktinen säteily on suurienergisempää ja voi päästä alailmakehään. Maan magneettikenttä ja ilmakehä suojelevat meitä avaruussäteilyltä maan pinnalla. Mitä ylemmäs maan pinnalta noustaan, sitä heikompi tämä suoja on. Avaruussäteilyn annosnopeuteen vaikuttavat tämän lisäksi myös leveys- ja pituusaste sekä auringon aktiivisuus.

Lentäminen altistaa avaruussäteilylle

Suomessa ihmisille aiheutuu maan pinnalla avaruussäteilystä keskimäärin 0,38 millisievertin (mSv) efektiivinen annos vuodessa. Matkustajakoneet lentävät noin kymmenen kilometrin korkeudessa, missä annosnopeus on muutamia kymmeniä kertoja suurempaa kuin maanpinnalla. Useimmiten säteilyaltistus jää melko vähäiseksi, koska lentomatkustajat altistuvat avaruussäteilylle satunnaisesti ja vain lyhyitä aikoja kerrallaan. Lentohenkilöstön altistusajat sen sijaan voivat olla jopa satoja tunteja vuodessa. Tämän vuoksi heidän säteilyaltistustaan on seurattava.

Lentotoiminnan harjoittaja tekee selvityksen säteilyaltistuksesta

Jos on mahdollista, että avaruussäteilystä lentohenkilöstölle aiheutuva efektiivinen annos voi olla suurempi kuin 1 mSv vuodessa, on lentotoiminnan harjoittajan säteilylain 45 §:n mukaan selvitettävä avaruussäteilystä lentohenkilöstölle aiheutuvan altistuksen määrä. Tarkempia ohjeita selvityksen tekemiseen on ohjeessa ST 12.4. Selvityksen perusteella Säteilyturvakeskus tekee päätöksen siitä, onko kyse säteilytoiminnasta.

Säteilyaltistuksen seuranta

Jos edellä mainittu selvitys osoittaa, että kyse on säteilytoiminnasta eli työntekijöiden efektiivinen annos voi olla suurempi kuin 1 mSv vuodessa, on työntekijöiden säteilyaltistusta seurattava. Myös työvuorot ja lentoreitit on suunniteltava niin, ettei työntekijän efektiivinen annos ylitä arvoa 6 mSv vuodessa.

Raskaana olevan naisen lentotyö on järjestettävä siten, että sikiön ekvivalenttiannos jää alle 1 mSv:n ja on niin pieni kuin käytännöllisin toimin on mahdollista.

Avaruussäteilystä aiheutuva annosta ei yleensä mitata vaan se määritetään laskennallisesti asianmukaista ja luotettavaksi osoitettua laskentaohjelmaa käyttäen. Säteilyaltistuksen seurannan tulokset ilmoitetaan vuosittain Säteilyturvakeskuksen annosrekisteriin.

Tarkempia ohjeita lentotoiminnan säteilyturvallisuudesta huolehtimiseen on ohjeessa ST 12.4.

Työntekijöillä on oikeus saada tietoa omasta altistuksestaan

Toiminnan harjoittajan on huolehdittava siitä, että työntekijät saavat riittävästi tietoa avaruussäteilystä ja sen terveyshaitoista. Työntekijöille on myös kerrottava heidän omasta säteilyaltistuksestaan sekä vastaavassa työssä tyypillisesti aiheutuvasta altistuksesta.

Naisille on annettava tietoa raskaudenaikaisesta säteilysuojelusta ja heitä on kehotettava ilmoittamaan raskaudestaan työnantajalle heti raskauden toteamisen jälkeen, jotta myös sikiön altistusta voidaan seurata asianmukaisesti.

 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

  • Maaret Lehtinen / Johtava asiantuntija
    puh. +358975988244