Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Toiminnan valvonta

Mitä STUK valvoo?

Säteilyturvakeskus valvoo säteilyn käyttöä terveydenhuollossa, teollisuudessa ja tutkimuksessa. Tässä osiossa kerrotaan, millaisia asioita toiminnanharjoittajan tulee ottaa toiminnassaan huomioon, jotta  säteilyn käyttö on hyväksyttävää, ennalta suunniteltua ja turvallista.