Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle

Säteilyn käyttäjälle

Säteilyn käyttäjälle

Toiminnan valvonta

Mitä STUK valvoo?

Säteilyturvakeskus valvoo säteilyn käyttöä terveydenhuollossa, teollisuudessa ja tutkimuksessa. Tässä osiossa kerrotaan, millaisia asioita toiminnanharjoittajan tulee ottaa toiminnassaan huomioon, jotta  säteilyn käyttö on hyväksyttävää, ennalta suunniteltua ja turvallista.

Osion etusivun kuvanosto Säteilyn käyttäjälle Toiminnan valvonta Hammasröntgentutkimukset

Hammasröntgentutkimukset

Hampaiston ja kasvojen alueen röntgentutkimukset ovat hammaslääkärille tärkeä apuväline diagnosointiin ja hoidon seurantaan. Erityyppisiä hampaiston röntgentutkimuksia suoritetaan vajaassa 2000 toimipaikassa ympäri Suomea. Hammasröntgentutkimukseen tarvitaan hammaslääkärin tekemä oikeutusharkinta.

Lisätietoa hammasröntgentutkimuksista

Osion etusivun kuvanosto Säteilyn käyttäjälle Toiminnan valvonta Eläinröntgentutkimukset

Eläinröntgentutkimukset

Röntgensäteilyn käyttö eläinlääkärien vastaanotoilla on lisääntynyt vuosi vuodelta. Eläinröntgentoiminnassa säteilysuojelu kohdistuu eläinklinikan työntekijöihin ja kuvauksissa mahdollisesti avustaviin eläintenomistajiin. Kuva: Tarja Salonen.

Lisätietoa eläinröntgentutkimuksista

Osion etusivun kuvanosto Säteilyn käyttäjälle Toiminnan valvonta Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisen aineen kuljetus on säteilylain perusteella säteilyn käyttöä. Lisäksi korkea-aktiivisten umpilähteiden maantie- ja raidekuljetuksiin tarvitaan STUKin myöntämä turvallisuuslupa.
Lisätietoa kuljetuksesta

Osion etusivun kuvanosto Säteilyn käyttäjälle Toiminnan valvonta Varoitusmerkit

Varoitusmerkit

Toiminnanharjoittajan on merkittävä säteilylaitteet ja radioaktiiviset aineet sekä niiden käyttö- ja säilytyspaikat asianmukaisilla merkeillä. Voit ladata varoitus- ja kieltomerkkejä painokelpoisina ja verkkoon sopivina tiedostoina STUKin sivuilta.
Lisätietoa varoitusmerkeistä

Osion etusivun kuvanosto Säteilyn käyttäjälle Umpilähteen elinkaari PIENI NOSTO

Umpilähteen elinkaari

Umpilähde on radioaktiivista nuklidia sisältävä säteilylähde. Teollisuudessa niitä käytetään säteilylähteinä esimerkiksi pinnankorkeuden, tiheyden ja kosteuden mittauksissa ja mm. terveydenhuollossa kuvantamislaitteiden ja säteilymittareiden testilähteinä toiminnan tarkastamisessa.

Umpilähteen elinkaari -esite (Julkari.fi)