Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Terveydenhuollon ja eläinlääkinnän säteilyturvallisuuspoikkeamat

Terveydenhuollon ja eläinlääkinnän säteilyturvallisuuspoikkeamat

Tällä sivulla julkaistaan anonymisoituja kuvauksia säteilyturvallisuuspoikkeamista, niihin johtaneista syistä, tapahtumien ratkaisusta sekä toimenpiteistä vastaavien poikkeamatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi. Näin poikkeamista voidaan oppia ja toivottavasti välttää vastaavat tapahtumat tulevaisuudessa.

Säteilyturvakeskukselle on ilmoitettu seuraavista säteilyn käytön säteilyturvallisuuspoikkeamista terveydenhuollon ja eläinlääkinnän säteilyn käytössä (sivua ryhdytään päivittämään myöhemmin syksyllä):