Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Teollisuuden ja tutkimuksen säteilyturvallisuuspoikkeamat

Teollisuuden ja tutkimuksen säteilyturvallisuuspoikkeamat

Tällä sivulla julkaistaan anonymisoituja kuvauksia säteilyturvallisuuspoikkeamista, niihin johtaneista syistä, tapahtumien ratkaisusta sekä toimenpiteistä vastaavien poikkeamatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi. Näin poikkeamista voidaan oppia ja toivottavasti välttää vastaavat tapahtumat tulevaisuudessa.

Säteilyturvakeskukselle on ilmoitettu seuraavista säteilyn käytön säteilyturvallisuuspoikkeamista teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käytössä (sivua ryhdytään päivittämään myöhemmin syksyllä):