Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilylähde metallin kierrätyksessä

Säteilylähde metallin kierrätyksessä

Kierrätysmetallin seassa saattaa olla radioaktiivisia aineita tai laitteita, jotka sisältävät säteilylähteen.

Kierrätysmetallin seassa olevat radioaktiiviset aineet voi tunnistaa ainoastaan mittaamalla. Säteilylähteitä sisältävät laitteet ja kuljetuspakkaukset tunnistaa säteilyvaaramerkistä. Ehjissä laitteissa ja kuljetuspakkauksissa säteilylähde on raskaan lyijy- tai terässuojan sisällä.

Jos epäilet, että kierrätysmetallin joukossa on säteilylähde tai että metalli itsessään on radioaktiivista, ota yhteys hätäkeskukseen (puh. 112) ja pyydä ohjaamaan puhelu Säteilyturvakeskuksen päivystäjälle.

Ensiohjeita säteilylähteen löytäjälle:

  • ÄLÄ kosketa paljain käsin tai nosta tarpeettomasti säteileviä kappaleita tai säteilyvaaramerkillä merkittyjä esineitä.
  • ÄLÄ avaa tai riko epäilyttäviä pakkauksia. Avaaminen voi vapauttaa radioaktiivisia aineita.

Ohjeita laitteiden, kuljetuspakkausten ja säteilylähteiden tunnistamiseen sekä neuvoja säteilyriskien pienentämiseen ja toimintaan säteilylähteen löytyessä on tarkemmin kuvattu STUKin julkaisemassa julisteessa Varo säteilylähteitä metallinkierrätyksessä.

Orvot lähteet metallinkierrätyksessä

Toimintaan, jossa toistuvasti käsitellään tai varastoidaan orpoja lähteitä, on oltava turvallisuuslupa.

Toiminnanharjoittajan on välittömästi ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle, jos sillä on epäilys tai tieto orvon lähteen löytymisestä, sulattamisesta tai sen aiheuttamasta merkittävästä kontaminaatiosta.

Orvolla lähteellä tarkoitetaan turvallisuuslupaa edellyttävää säteilylähdettä, joka ei ole sen käyttöön tai hallussapitoon oikeutetun toiminnanharjoittajan hallussa. Orpo lähde on esimerkiksi säteilylähde, joka on vahingossa päätynyt kierrätysmetallin joukkoon. Tämä on voinut tapahtua esimerkiksi siksi, että säteilylähteitä ei ole asianmukaisesti poistettu käyttöpaikastaan käytön loputtua ja kyseisen paikan uusi käyttäjä tai tilan purkaja ei ole tunnistanut metalliesinettä säteilylähteen sisältäväksi laitteeksi vaan kierrätysmetalliksi sopivaksi kappaleeksi.

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246