Toiminta säteilyturvallisuuspoikkeamissa

Toiminta säteilyturvallisuuspoikkeamassa

Vakavan säteilyturvallisuuspoikkeaman sattuessa on toimittava ripeästi.

Säteilyturvallisuuspoikkeama

Säteilylakiin kirjoitetun määritelmän mukaan säteilyturvallisuuspoikkeamalla tarkoitetaan tapahtumaa, jonka seurauksena säteilyturvallisuus vaarantuu tai voi vaarantua sekä suunnitellusta poikkeavaa lääketieteellistä altistusta. Käytännössä säteilyturvallisuuspoikkeamalla tarkoitetaan:

 • normaalista toiminnasta poikkeavaa tapahtumaa, jonka seurauksena työntekijöiden tai väestön säteilyturvallisuus säteilyn käyttöpaikalla tai sen ympäristössä vaarantuu
 • merkittävää suunnittelematonta lääketieteellistä altistusta
 • turvallisuuslupaa edellyttävän säteilylähteen katoamista, luvatonta käyttöä tai hallussapitoa
 • radioaktiivisen aineen merkittävää leviämistä sisätilaan tai ympäristöön
 • sekä muita poikkeavia havaintoja ja tietoja, joilla voi olla olennaista merkitystä säteilyturvallisuuden kannalta.

Säteilyturvallisuuspoikkeamassa noudatetaan ensisijaisesti käyttöpaikan omia ohjeita.

Miten toimitaan?

Välittömät toimenpiteet

Säteilyaltistus rajoitetaan mahdollisemman vähäiseksi siten, että

 • tunnistetaan ja rajataan säteilyvaarallinen alue
 • estetään ulkopuolisten pääsy säteilyvaaralliselle alueelle
 • estetään kontaminaation leviäminen
 • estätään kulku kontaminoituneelle alueelle
 • vältetään kontaminoituneiden tavaroiden käsittelyä
 • käytetään suojakäsineitä ja -vaatteita
 • käytetään hengityssuojaimia, jos epäillään, että hengitysilmaan on päässyt radioaktiivisia aineita, eikä tällaiselta alueelta voida poistua
 •  estetään radioaktiivisen jodin kertyminen kilpirauhaseen
 • nopeutetaan elimistöön päässeiden radionuklidien poistumista
 • poistetaan potilas säteilykeilasta
 • poistetaan sädehoidon umpilähde potilaasta.

Tapahtumasta ilmoitetaan säteilyturvallisuusvastaavalle.

Tapahtumien kulun kirjaaminen

Mahdollisimman pian, ennen kuin yksityiskohdat unohtuvat, tulee kirjata

 • tapahtumien kulku ja tehdyt toimet sekä niiden ajankohdat
 • altistuneiden tai tapahtumassa osallisena olleiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot, sekä työntekijöiden osalta VNa 42 §:ssa tarkoitetut tiedot, jotta annokset voidaan ilmoittaa annosrekisteriin
 • altistumista koskevat yksityiskohtaiset tiedot (oleskeluajat eri etäisyyksillä lähteestä, hengityssuojaimien käyttö, jne.).

Tapahtumasta ilmoitetaan muille tarvittaville tahoille

 • Säteilyturvakeskus
 • Valvira
 • Poliisi
 • säteilyturvallisuuspoikkeamassa mukana olleet henkilöt.

Toimet säteilyaltistuksen suuruuden selvittämiseksi

Suuren altistuksen tapaukset

 • Arvioidaan altistuneiden henkilöiden terveydentila.
 • Otetaan täydellinen verenkuva, jos epäillään yli 0,5 Sv:n äkillistä säteilyaltistusta.

Potilasta koskevat tapaukset

 • Informoidaan potilasta ja häntä hoitavaa lääkäriä.

Neuvojen hankkiminen

 • Tarvittaessa neuvoja tulee hankkia säteilyturvallisuusasiantuntijalta ja lääketieteellisen fysiikan asiantuntijalta.

Säteilyturvakeskus osallistuu tarvittaessa säteilyturvallisuuspoikkeaman selvittelyyn esimerkiksi tekemällä tarkastuksen tapahtumapaikalle.

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246