Säteilyturvallisuuspoikkeamat

Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajan on varauduttava säteilyturvallisuuspoikkeamiin. Toiminnanharjoittajalla on oltava ajantasainen suunnitelma toimista poikkeamien varalle.

Säteilyturvallisuuspoikkeamiin varautuminen

Säteilyn käyttöön liittyviin säteilyturvallisuuspoikkeamiin on varauduttava jo ennakolta.

Toiminta säteilyturvallisuuspoikkeamissa

Vakavan säteilyturvallisuuspoikkeaman sattuessa on toimittava ripeästi.

Säteilyturvallisuuspoikkeamasta ilmoittaminen

Tee ilmoitus säteilyturvallisuuspoikkeamasta Säteilyturvakeskukselle viivyttelemättä.

Säteilylähde metallin kierrätyksessä

Kierrätysmetallin seassa saattaa olla radioaktiivisia aineita tai laitteita, jotka sisältävät säteilylähteen.