Säteilyturvallisuuspoikkeamat

Säteilyturvallisuuspoikkeamat

Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajan on varauduttava säteilyturvallisuuspoikkeamiin. Toiminnanharjoittajalla on oltava ajantasainen suunnitelma toimista poikkeamien varalle.

Osion etusivun tekstinosto Poikkeaviin tapahtumiin varautuminen

Säteilyturvallisuuspoikkeamiin varautuminen

Säteilyn käyttöön liittyviin säteilyturvallisuuspoikkeamiin on varauduttava jo ennakolta.

Osion etusivun tekstinosto Toiminta poikkeavissa tapahtumissa

Toiminta säteilyturvallisuuspoikkeamissa

Vakavan säteilyturvallisuuspoikkeaman sattuessa on toimittava ripeästi.

Osion etusivun tekstinosto Säteilyturvallisuuspoikkeamasta ilmoittaminen

Säteilyturvallisuuspoikkeamasta ilmoittaminen

Tee ilmoitus säteilyturvallisuuspoikkeamasta Säteilyturvakeskukselle viivyttelemättä.

Osion etusivun tekstinosto Säteilylähde metallin kierrätyksessä

Säteilylähde metallin kierrätyksessä

Kierrätysmetallin seassa saattaa olla radioaktiivisia aineita tai laitteita, jotka sisältävät säteilylähteen.