Terveystarkkailu

Säteilytyötä tekevän työntekijän terveydentilan seurannan tarkoituksena on varmistaa, että työntekijä soveltuu säteilytyöhön eikä hänen terveydentilansa ole esteenä säteilytyön tekemiselle. Luokkaan A kuuluvan säteilytyöntekijän terveydentilan seurantaa suorittavan lääkärin on oltava Valviran säteilyyn perehtyneeksi työterveyslääkäriksi hyväksymä.

Kenelle terveydentilan seuranta on järjestettävä?

Luokkaan A kuuluvalle säteilytyöntekijälle on tehtävä alkutarkastus ennen työnteon aloittamista, jotta voidaan todeta, että työntekijä soveltuu työhön. Tämän lisäksi on järjestettävä vuosittainen terveydentilan seuranta. Työntekijää ei saa luokitella luokkaan A kuuluvaksi eikä pitää sellaisessa työssä, jos hän ei terveytensä puolesta siihen sovi.

Luokkaan B kuuluvalle säteilytyöntekijälle on tehtävä alkutarkastus, mutta säteilysuojelusyistä ei ole tarvetta säännölliseen terveyden seurantaan. Alkutarkastus on pyrittävä tekemään ennen työn aloittamista, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa työn aloittamisesta. Säteilytyöntekijälle, jota ei ole tarpeen luokitella luokkaan A tai B, ei myöskään tarvitse järjestää terveydentilan seurantaa säteilysuojelusyistä. Tähän ryhmään kuuluu esimerkiksi lentohenkilöstö ja muut luonnonsäteilylle, kuten radonille, altistuvat.

Mitä tietoja toiminnanharjoittajan on lääkärille ilmoitettava?

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava terveydentilan seurantaa suorittavalle lääkärille, kumpaan luokkaan säteilytyöntekijä on tarkoitus sijoittaa. Lääkärille on myös annettava työntekijän työtehtävistä ja työoloista sekä säteilyaltistukseen vaikuttavista tekijöistä niin yksityiskohtaiset tiedot, että lääkäri voi päättää työntekijän työhön soveltuvuudesta ja terveydentilan seurannasta.

Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava terveydentilan seurantaa suorittavalle lääkärille työntekijän säteilyaltistuksen kannalta merkittävistä havainnoista ja poikkeavista tapahtumista.

Terveydentilan seurantaa suorittava lääkäri ja pätevyys

Lain 170/2017 mukaan luokkaan A kuuluvan säteilytyöntekijän terveydentilan seurantaa suorittavan lääkärin on oltava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) säteilyyn perehtyneeksi työterveyslääkäriksi hyväksymä. Luokkaan B kuuluvan säteilytyöntekijän terveystarkastusta tekevälle lääkärille ei ole erillisiä pätevyysvaatimuksia.

Lisätietoja hyväksynnän hakemisesta säteilyyn perehtyneeksi työterveyslääkäriksi antaa Valvira. Valvira merkitsee lääkärien pätevyydet Terhikki-rekisteriin ja pitää saatavilla luetteloa hyväksytyistä säteilyyn perehtyneistä työterveyslääkäreistä.