Terveydentilan seuranta

Säteilytyötä tekevän työntekijän terveydentilan seurannan tarkoituksena on varmistaa, että työntekijä soveltuu säteilytyöhön eikä hänen terveydentilansa ole esteenä säteilytyön tekemiselle. Säteilytyöluokkaan A kuuluvan työntekijän terveydentilan seurantaa suorittavan lääkärin on oltava Valviran säteilyyn perehtyneeksi työterveyslääkäriksi hyväksymä (31.5.2017 asti Säteilyturvakeskus totesi lääkärin pätevyyden kyseiseen tehtävään).

Kenelle terveydentilan seuranta on järjestettävä?

Säteilytyöluokkaan A kuuluvan työntekijälle on tehtävä alkutarkastus ennen työnteon aloittamista, jotta voidaan todeta, että työntekijä soveltuu työhön. Tämän lisäksi on järjestettävä vuosittainen terveydentilan seuranta. Työntekijää ei saa luokitella säteilytyöluokkaan A kuuluvaksi eikä pitää sellaisessa työssä, jos hän ei terveytensä puolesta siihen sovi.

Säteilytyöluokkaan B kuuluvan työntekijälle on tehtävä alkutarkastus, mutta säteilysuojelusyistä ei ole tarvetta säännölliseen terveyden seurantaan. Alkutarkastus on pyrittävä tekemään ennen työn aloittamista, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa työn aloittamisesta.  

Lisätietoja terveydentilan seurannan järjestämisestä on ohjeessa ST 7.5 ja säteilytyöluokista ohjeessa ST 1.6.

Mitä tietoja toiminnanharjoittajan on lääkärille ilmoitettava?

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava terveydentilan seurantaa suorittavalle lääkärille, kumpaan säteilytyöluokkaan työntekijä on tarkoitus sijoittaa. Lääkärille on myös annettava työntekijän työtehtävistä ja työoloista sekä säteilyaltistukseen vaikuttavista tekijöistä niin yksityiskohtaiset tiedot, että lääkäri voi päättää työntekijän työhön soveltuvuudesta ja terveydentilan seurannasta.

Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava terveydentilan seurantaa suorittavalle lääkärille työntekijän säteilyaltistuksen kannalta merkittävistä havainnoista ja poikkeavista tapahtumista.

Terveydentilan seurantaa suorittava lääkäri ja pätevyys

Lain 170/2017 mukaan säteilytyöluokkaan A kuuluvan työntekijän terveydentilan seurantaa suorittavan lääkärin on oltava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) säteilyyn perehtyneeksi työterveyslääkäriksi hyväksymä (31.5.2017 asti Säteilyturvakeskus totesi lääkärin pätevyyden kyseiseen tehtävään). Säteilytyöluokkaan B kuuluvan työntekijän terveystarkastusta tekevälle lääkärille ei ole erillisiä pätevyysvaatimuksia.

Lisätietoja hyväksynnän hakemisesta säteilyyn perehtyneeksi työterveyslääkäriksi antaa Valvira. Valvira merkitsee lääkärien pätevyydet Terhikki-rekisteriin ja pitää saatavilla luetteloa hyväksytyistä säteilyyn perehtyneistä työterveyslääkäreistä.

Jaa tämä sivu