Toiminnan suunnittelu

Säteilytoiminta on suunniteltava siten, että säteilyaltistus pysyy niin pienenä kuin on mahdollista. Toiminnan suunnitteluvaiheessa on luotava myös säteilyn käyttöä koskeva laadunhallintajärjestelmä.

Jotta säteilyä voidaan käyttää turvallisesti, on toiminnan harjoittajalla oltava riittävä säteilyn käyttöorganisaatio, asianmukaiset tilat ja vaatimukset täyttävät laitteet, tarvittava asiantuntemus sekä pätevä ja koulutettu henkilökunta.

Toiminnan suunnitteluvaiheessa on arvioitava toiminnasta aiheutuvat säteilyaltistukset ja verrattava niitä enimmäisarvoihin. Enimmäisarvot ovat säteilyasetuksessa säädettyjä annosrajoja, joita ei saa ylittää. Annosrajat on annettu erikseen työntekijöille ja väestölle.

Koska mitään turvallista säteilyaltistuksen kynnysarvoa ei ole, ei riitä, että säteilyaltistuksen osoitetaan olevan enimmäisarvojen alapuolella. Säteilytoiminta on hyväksyttävää vasta, kun on toteutettu toimenpiteet altistuksen pienentämiseksi niin pieneksi kuin kohtuullisin kustannuksin ja käytännöllisin keinoin on mahdollista.

Toiminnan harjoittajan on arvioitava ennakkoon mahdolliset poikkeavat tapahtumat ja toteutettava toimet niiden ennaltaehkäisemiseksi. Lisäksi on laadittava ohjeistus, miten mahdollisessa poikkeavassa tapahtumassa toimitaan.

Toiminnan suunnitteluvaiheeseen kuuluu säteilyn käyttöä koskevan laadunhallintajärjestelmän luominen. Järjestelmän tulee kattaa säteilytoiminnan kaikki vaiheet: suunnittelu, toiminta ja käytöstä poistaminen.

 

Jaa tämä sivu

Muualla palvelussa Muualla palvelussa

Muualla verkossa Muualla verkossa

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246