Sädehoidon suojauslaskenta

Uusien tilojen suunnittelussa on hyvä muistaa, että tilat ovat usein käytössä useita kymmeniä vuosia ja sädehoidon laitteet vaihtuvat lähes kymmenen vuoden välein. Suojauslaskelmat suoritetaan hoitolaitteen suurimmalla kiihdytysenergialla ja kenttäkokoarvolla, ellei ole perusteltua syytä poiketa niistä. Annosnopeus valitaan pääsääntöisesti suurimman käyttöön tulevan arvon perusteella. Säteilyturvakeskus antaa tarvittaessa lisätietoja suojauslaskennasta.