Säteilysuojelun periaatteet

Säteilysuojelun tavoite on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Säteilysuojelun periaatteet perustuvat kansainvälisen säteilysuojelutoimikunnan (ICRP; International Commission on Radiological Protection) suosituksiin. ICRP:n suositukset ovat saaneet laajan kansainvälisen hyväksynnän, ja ne on otettu huomioon myös EU:n ja Suomen säteilysuojelusäädöksissä.

Säteilyn käytön on täytettävä seuraavat perusperiaatteet, jotta säteilyn käyttö olisi hyväksyttävää:

  • Oikeutusperiaate

Toiminnalla saavutettava hyöty on suurempi kuin siitä aiheutuva haitta.

  • Optimointiperiaate (ALARA-periaate, As Low As Reasonably Achievable)

Toiminta on siten järjestetty, että toiminnasta aiheutuva terveydelle haitallinen säteilyaltistus pidetään niin alhaisena kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista.

  • Yksilönsuojaperiaate

Työntekijöiden ja väestön yksilön säteilyaltistus ei ylitä vahvistettuja enimmäisarvoja, annosrajoja.

Säteilyn käyttöä ja muuta säteilytoimintaa valvoo säteilylain (592/91) nojalla Säteilyturvakeskus. Valvonta koskee myös ionisoimattoman säteilyn käyttöä sekä toimintaa, jossa luonnon säteilylähteet voivat aiheuttaa altistusta.

Jaa tämä sivu

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246