Säteilyn käyttöorganisaatio

Säteilyn käyttöorganisaation ja organisaatioselvityksen laajuus riippuvat olennaisesti säteilyn käytön laadusta ja laajuudesta. Yksinkertaisissa tapauksissa riittää, että nimetään vastaava johtaja ja esitetään hänen tehtävänsä.

Kun säteilyn käyttö edellyttää turvallisuuslupaa, toiminnan harjoittajan on muodostettava säteilyn käyttöä varten säteilyn käyttöorganisaatio. Turvallisuuslupahakemuksen liitteeksi laaditaan organisaatioselvitys.

Säteilyturvakeskus on antanut ohjeet säteilyn käyttöorganisaatiosta ja siihen kuuluvista vastuuhenkilöistä ja heidän tehtävistään ohjeessa ST 1.4. Vaatimukset käyttöorganisaatiolle riippuvat ohjeen mukaisesti säteilyn käytön vaativuusluokista (vaativuusluokat on esitetty ohjeen ST 1.4 liitteessä B).

Laajamittaisessa toiminnassa säteilyn käyttöorganisaatiolle ja henkilöstölle on enemmän vaatimuksia, ja organisaatio ja siihen kuuluva henkilöstö tehtävineen on kuvattava yksityiskohtaisemmin. Lisävaatimuksena voi olla esim. vastaavan johtajan sijaisen nimeäminen. Sijaisen pätevyysvaatimukset ovat samat kuin vastaavalla johtajalla. Pienimuotoisessa toiminnassa (saattaa) riittää, että nimetään vastaava johtaja ja esitetään hänen tehtävänsä.

Jos vastaava johtaja vaihtuu tai jos organisaatioselvityksessä ilmoitetuissa tehtävissä tapahtuu muutoksia, on asiasta ilmoitettava STUKille kahden viikon kuluessa muutoksen voimaantulosta.

Erityisasiantuntemus

Terveydenhuollon säteilyn käyttöön on nimettävä lääketieteellisen fysiikan asiantuntija tutkittavien ja hoidettavien henkilöiden säteilysuojelua varten. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi sädehoito, isotooppitoiminta ja röntgentoiminnassa tietokonetomografiatutkimukset, toimenpideradiologia ja kardiologiset tutkimukset.

Pienimuotoisessa röntgentoiminnassa (esim. pienessä terveyskeskuksessa) lääketieteellisen fysiikan asiantuntemusta tarvitaan lähinnä lausunnon tai neuvojen antamiseksi toimintaa aloitettaessa tai sitä olennaisesti muutettaessa. Tällöin organisaatioselvityksessä on esitettävä menettelyt lääketieteellisen fysiikan asiantuntemuksen käyttämisestä.

Erityisen vaativaa säteilyn käyttöä varten voi olla tarpeen nimetä vastaavan johtajan lisäksi säteilyasiantuntija tai muodostaa erillinen säteilysuojeluyksikkö säteilylle altistuvien työntekijöiden ja väestön säteilysuojelun järjestämiseksi. Asiasta määrätään tarvittaessa turvallisuusluvassa. Toiminnan harjoittajan on määriteltävä kirjallisesti säteilyasiantuntijan ja säteilysuojeluyksikön tehtävät.

Tarkemmat ohjeet säteilyn käyttöorganisaatiosta, vastaavasta johtajasta, muista vastuuhenkilöistä ja tarvittavista asiantuntijoista tehtävineen sekä heidän pätevyyksistään on annettu ohjeissa ST 1.4 ja ST 1.8.

 

Jaa tämä sivu

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246