Säteilylähteitä sisältävien kulutustavaroiden valvonta

Säteilylähteitä sisältävien kulutustavaroiden valvonta

Palovaroittimissa ja joissakin muissa kulutustavaroissa saatetaan käyttää pieniä määriä radioaktiivista ainetta. Säteilyturvakeskus valvoo tällaisten kulutustavaroiden kauppaa ja tuotteiden säteilyturvallisuutta. Palovaroittimien teknistä vaatimustenmukaisuutta valvoo lisäksi Tukes.

Säteilyturvakeskuksen tekemä markkinavalvonta kohdistetaan tuotteisiin, joita ei tavallisesti tarkasteta käyttöpaikoilla. Tällaisia markkinoilla olevia tuotteita ovat erityisesti kulutustavarat, jotka sisältävät radioaktiivista ainetta. Kulutustavaroiden valvonnassa STUK toimii tarvittaessa yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kanssa.

Palovaroittimien markkinavalvontaviranomainen on Tukes. Se valvoo, että palovaroittimet täyttävät pelastuslainsäädännössä ja sen nojalla annetuissa määräyksissä asetetut vaatimukset. Radioaktiivista ainetta sisältävien palovaroittimien maahantuonti ja kauppa edellyttävät lisäksi STUKin myöntämää turvallisuuslupaa ja uusien palovaroitinmallien markkinoille saattaminen STUKin hyväksyntää.

 

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246