Terveydenhuollon säteilylaitteita koskevat vaatimukset

Terveydenhuollon säteilylaitteita koskevat vaatimukset

Suomessa saa tuoda markkinoille ja ottaa käyttöön vain vaatimukset täyttäviä terveydenhuollon säteilylaitteita. Ennen laitteen markkinoille saattamista valmistajan on näytettävä toteen sen turvallisuus, sopivuus käyttötarkoitukseen ja suorituskyky. Laitteissa pitää olla vaatimustenmukaisuutta osoittava CE-merkintä. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden valvonta kuuluu Valviran tehtäviin. Tämän lisäksi STUK on antanut röntgendiagnostiikassa, sädehoidossa ja isotooppilääketieteessä käytettävien laitteiden suorituskyvylle hyväksyttävyysvaatimukset.

Muualla verkossa

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246