Laitteet

Käytössä olevien säteilylaitteiden on oltava käyttötarkoitukseensa sopivia ja voimassa olevien säädösten ja vaatimusten mukaisia.

Säteilylaitteiden valmistusta ja markkinoille saattamista koskevat tuotevaatimukset ja käyttöä käytönaikaiset vaatimukset.

Vastuu markkinoille saatettavien säteilylaitteiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta on valmistajalla ja markkinoille saattajalla. Toiminnan harjoittaja on vastuussa siitä, että käytössä olevat säteilylaitteet ja niihin liittyvät varusteet ovat turvallisia ja vaatimusten mukaisia ja niitä käytetään turvallisesti tiloissa, joissa on riittävä säteilysuojaus.

Säteilylaitteita ja muita säteilylähteitä on valvottava käytön aikana. Niille on järjestettävä riittävä laadunvarmistus ja säännölliset huollot. Jos laitteissa havaitaan turvallisuutta vaarantavia vikoja tai puutteita, ne on korjattava viipymättä.

Muualla palvelussa

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246