Laadunvarmistus teollisuuden säteilyn käytössä

Säteilylähteiden ja laitteiden kunnon varmistaminen edellyttää säännöllisiä tarkistuksia ja huoltoja.

Toiminnan harjoittajan velvollisuus on varmistaa, että säteilylähteet ja niihin liittyvät laitteet ovat kunnossa ja että niiden käyttöä koskevat ohjeet ja menettelyt ovat asianmukaiset. Säteilylähteiden ja laitteiden kunnon varmistaminen edellyttää säännöllisiä tarkistuksia ja huoltoja. Säteilylähteiden turvallinen käyttö edellyttää myös määriteltyä vastuunjakoa sekä ennalta sovittuja menettelyitä tiedonkulun varmistamiseksi muun muassa silloin, kun lähteen käyttöpaikkaa muutetaan, uusia lähteitä otetaan vastaan tai lähteitä poistetaan käytöstä. Edellä kuvatut ja muut säteilyturvallisuuden kannalta tärkeät menettelyt ja vastuut tulisi kuvata toimintaa koskevassa laatukäsikirjassa. Laatukäsikirjassa on syytä kuvata myös laitteiden vuosittaiset tarkistukset.

Jaa tämä sivu

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246