Säteilylaitteet ja laadunvalvonta

Säteilylaitteet ja laadunvalvonta

Käytössä olevien säteilylaitteiden on oltava käyttötarkoitukseensa sopivia ja voimassa olevien säädösten ja vaatimusten mukaisia.

Osion etusivun tekstinosto Turvallisuuskulttuuri

Turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusjohtaminen

Turvallisuuskulttuurin tarkoituksena on luoda edellytykset turvalliseen toimintaan. Hyvän turvallisuuskulttuurin ylläpitäminen edellyttää työntekijöiden ja johdon sitoutumista.

Osion etusivun tekstinosto Laadunvarmistus terveydenhuollon säteilyn käytössä

Laadunvarmistus terveydenhuollon säteilyn käytössä

Toiminnan harjoittajan on järjestettävä säteilylle altistavan toiminnan laadunvarmistus. Laadunvarmistuskäytäntöjä on arvioitava säännöllisesti, ja niitä on tarvittaessa muutettava.

Osion etusivun tekstinosto Laadunvarmistus teollisuuden säteilyn käytössä

Laadunvarmistus teollisuuden säteilyn käytössä

Säteilylähteiden ja laitteiden kunnon varmistaminen edellyttää säännöllisiä tarkistuksia ja huoltoja.

Osion etusivun tekstinosto Laadunhallintaan liittyviä termejä

Osion etusivun tekstinosto Laitteet

Laitteet

Käytössä olevien säteilylaitteiden on oltava käyttötarkoitukseensa sopivia ja voimassa olevien säädösten ja vaatimusten mukaisia.

Osion etusivun tekstinosto Säteilylaitteiden käytönaikaiset vaatimukset

Säteilylaitteiden käytönaikaiset vaatimukset

STUK antaa säteilylaitteiden käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset. Hyväksyttävyysvaatimuksilla tarkoitetaan laitteiden suorituskyvylle asetettuja vähimmäisvaatimuksia, hyväksyttävyysrajoja, joita sovelletaan jyrkimpinä toimenpiderajoina laitteiden käytössä.

Osion etusivun tekstinosto Terveydenhuollon säteilylaitteita koskevat vaatimukset

Osion etusivun tekstinosto Radioaktiivisten aineiden käyttörajoitukset tuotteissa