Säteilylaitteet ja laadunvalvonta

Käytössä olevien säteilylaitteiden on oltava käyttötarkoitukseensa sopivia ja voimassa olevien säädösten ja vaatimusten mukaisia.

Turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusjohtaminen

Turvallisuuskulttuurin tarkoituksena on luoda edellytykset turvalliseen toimintaan. Hyvän turvallisuuskulttuurin ylläpitäminen edellyttää työntekijöiden ja johdon sitoutumista.

Laadunvarmistus terveydenhuollon säteilyn käytössä

Toiminnan harjoittajan on järjestettävä säteilylle altistavan toiminnan laadunvarmistus. Laadunvarmistuskäytäntöjä on arvioitava säännöllisesti, ja niitä on tarvittaessa muutettava.

Laadunvarmistus teollisuuden säteilyn käytössä

Säteilylähteiden ja laitteiden kunnon varmistaminen edellyttää säännöllisiä tarkistuksia ja huoltoja.

Laitteet

Käytössä olevien säteilylaitteiden on oltava käyttötarkoitukseensa sopivia ja voimassa olevien säädösten ja vaatimusten mukaisia.

Säteilylaitteiden käytönaikaiset vaatimukset

STUK antaa säteilylaitteiden käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset. Hyväksyttävyysvaatimuksilla tarkoitetaan laitteiden suorituskyvylle asetettuja vähimmäisvaatimuksia, hyväksyttävyysrajoja, joita sovelletaan jyrkimpinä toimenpiderajoina laitteiden käytössä.