Turvallisuuslupaa hakiessaan toiminnan harjoittaja nimeää vastaavan johtajan, jolle haetaan STUKin hyväksyntä. Hyväksyntää haetaan myös vastaavaan johtajan vaihtuessa. Vastaava johtaja on avainasemassa säteilyturvallisuuden varmistamisessa.

Vastaavan johtajan pätevyys

Pätevyyden voi saada osallistumalla Säteilyturvakeskuksen hyväksymän koulutusorganisaation järjestämään koulutukseen ja siihen liittyvään pätevyyskuulusteluun. Erilaisia säteilyn käyttösovelluksia varten on olemassa eri pätevyysalojen koulutus. Vastaavan johtajan koulutus- ja pätevyysvaatimuksia on tarkemmin kuvattu STUKin ohjeessa ST 1.8.

Vastaavan johtajan vaihtuessa STUKiin toimitetaan kopio pätevyystodistuksesta. Jos henkilö on jo jossakin toisessa luvassa vastaavana johtajana, voidaan ilmoittaa vain kyseisen luvanhaltijan nimi tai luvan numero.

Vastaavaa johtajaa hyväksyessään STUK voi edellyttää, että vastaavaksi johtajaksi esitetty henkilö osallistuu sopivaan täydennyskoulutukseen, jos kuulustelusta on kulunut yli viisi vuotta.

Vastaavan johtajan asema ja tehtävät

Toiminnan harjoittaja määrittelee kirjallisesti vastaavan johtajan tehtävät, valtuudet ja velvollisuudet säteilyturvallisuusasioissa. Vastaavalla johtajalla pitää olla mahdollisuudet ja valtuudet hoitaa tehtäväänsä. Hänellä on oltava mahdollisuus antaa säteilyturvallisuutta koskevia ohjeita ja säteilyvaaratilanteissa keskeyttää säteilyn käyttö.

Yleinen periaate on, että säteilyn käytön turvallisuudesta vastaava johtaja on säteilyä käyttävän organisaation palveluksessa. Jos vastaava johtaja ei ole turvallisuusluvan haltijan palveluksessa, on STUKille toimitettava sopimus vastaavan johtajan tehtävien hoitamisesta.

Tarvittaessa toiminnan harjoittaja voi nimetä vastaavan johtajan lisäksi muita vastuuhenkilöitä säteilyn käyttöpaikalle turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä voi olla tarpeen silloin, kun toiminta laajaa, sitä on eri käyttöpaikoissa tai jos sama vastaava johtaja on poikkeuksellisesti nimetty useampaan turvallisuuslupaan.

STUKin ohjeessa ST 1.4 on tarkemmin käsitelty vastaavan johtajan roolia ja tehtäviä sekä myös muiden vastuuhenkilöiden tehtäviä.

 

Jaa tämä sivu

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246