Turvallisuuslupaa hakiessaan toiminnanharjoittaja nimeää säteilyturvallisuusvastaavan, jolle haetaan STUKin hyväksyntä. Hyväksyntää haetaan myös säteilyturvallisuusvastaavan vaihtuessa.

Säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuus

Kelpoisuus säteilyturvallisuusvastaavana toimimiseen riippuu säteilyn käyttösovelluksesta. Kelpoisuuden voi saada osallistumalla Säteilyturvakeskuksen hyväksymän koulutusorganisaation järjestämään koulutukseen ja siihen liittyvään pätevyyskuulusteluun sekä hankkimalla riittävä työkokemus soveltuvalta alalta. Säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuusvaatimuksia kuvataan tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa ionisoivasta säteilystä.

Säteilyturvallisuusvastaavan vaihtuessa Säteilyturvakeskukseen toimitetaan kopio pätevyystodistuksesta. Jos henkilö on jo jossakin toisessa luvassa säteilyturvallisuusvastaavana, voidaan ilmoittaa vain kyseisen luvanhaltijan nimi tai luvan numero.

Säteilyturvallisuusvastaavaa hyväksyessään STUK voi edellyttää, että vastaavaksi johtajaksi esitetty henkilö osallistuu sopivaan täydennyskoulutukseen, jos kuulustelusta on kulunut yli viisi vuotta.

Säteilyturvallisuusvastaavan asema ja tehtävät

Toiminnan harjoittaja määrittelee kirjallisesti säteilyturvallisuusvastaavan tehtävät, valtuudet ja velvollisuudet säteilyturvallisuusasioissa. Säteilyturvallisuusvastaavalla  on oltava riittävä toimivalta hoitaa hänelle osoitetut tehtävät. Hänellä on oltava mahdollisuus antaa säteilyturvallisuutta koskevia ohjeita ja säteilyvaaratilanteissa keskeyttää säteilyn käyttö.

Yleinen periaate on, että säteilyturvallisuusvastaava on säteilyä käyttävän organisaation palveluksessa. Jos  säteilyturvallisuusvastaava ei ole turvallisuusluvan haltijan palveluksessa, on STUKille toimitettava sopimus säteilyturvallisuusvastaavan tehtävien hoitamisesta.

Tarvittaessa toiminnanharjoittaja voi nimetä säteilyturvallisuusvastaavan lisäksi muita vastuuhenkilöitä säteilyn käyttöpaikalle turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä voi olla tarpeen silloin, kun toiminta laajaa, sitä on eri käyttöpaikoissa tai jos sama säteilyturvallisuusvastaava on poikkeuksellisesti nimetty useampaan turvallisuuslupaan.

Säteilyturvakeskus antaa tarkempia ohjeita säteilyturvallisuusvastaavan roolista ja tehtävistä määräyksillä ja ohjeilla.

Jaa tämä sivu

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246