Säteilytyötä tekevän työntekijän on huolehdittava omasta ja muiden turvallisuudesta ja noudatettava työssään säteilylainsäädännön määräyksiä ja toiminnan harjoittajan ja säteilyturvallisuusvastaavan säteilyturvallisuudesta vastaavan johtajan antamia ohjeita.

Työntekijän vastuulla on

  • käyttää tarpeellisia säteilysuojaimia
  • osallistua sovitun mukaisesti terveydentilan ja säteilyaltistuksen seurantaan
  • huolehtia ammattitaidostaan ja osallistua säteilysuojelua koskevaan täydennyskoulutukseen
  • ilmoittaa toiminnan harjoittajalle tai säteilyturvallisuusvastaavalle johtajalle tietoonsa tulleista lain, asetusten tai määräysten ja ohjeiden vastaisista toiminnoista, säteilyturvallisuutta vaarantavista epäkohdista ja laitevioista.

Säteilytyössä olevalle hedelmöitymisikäiselle työntekijälle naiselle on korostettava raskauden ja imetyksen aikaisen suojelun tarvetta. Tämä on tarpeellista varsinkin niissä työtehtävissä, joihin liittyy poikkeavaan säteilyaltistumiseen johtavan tapahtuman vaara.

SäteilytyöLluokkaan A kuuluvan säteilynaistyöntekijän on ilmoitettava raskauden toteamisen jälkeen raskaudestaan terveydentilan seurantaa suorittavalle lääkärille ja toiminnan harjoittajalle sikiön suojaamiseksi ja työtehtävien uudelleen järjestelemiseksi. Työtehtävät on järjestettävä niin, että sikiön ekvivalenttiannos voidaan pitää niin pienenä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista eikä annos ainakaan raskauden jäljellä olevana aikana ylitä arvoa 1 millisievertiä (mSv). Raskaana oleva työntekijä ei voi toimia ainakaan säteilytyöluokan A säteilytyöntekijänä.

Kun nainen työntekijä on ilmoittanut imettävänsä lasta, häntä ei saa pitää sellaisessa työssä, jossa kehoon joutuu radioaktiivisia aineita.

Jaa tämä sivu

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246