Työntekijän vastuu

Säteilytyötä tekevän työntekijän on huolehdittava omasta ja muiden turvallisuudesta ja noudatettava työssään säteilylainsäädännön määräyksiä ja toiminnanharjoittajan ja säteilyturvallisuusvastaavan antamia ohjeita.

Työntekijän vastuulla on

  • käyttää tarpeellisia säteilysuojaimia
  • osallistua sovitun mukaisesti terveydentilan ja säteilyaltistuksen seurantaan
  • huolehtia ammattitaidostaan ja osallistua säteilysuojelua koskevaan täydennyskoulutukseen
  • ilmoittaa toiminnanharjoittajalle tai säteilyturvallisuusvastaavalle tietoonsa tulleista lain, asetusten tai määräysten vastaisista toiminnoista, säteilyturvallisuutta vaarantavista epäkohdista ja laitevioista.

Säteilytyössä olevalle hedelmöitymisikäiselle työntekijälle on korostettava raskauden ja imetyksen aikaisen suojelun tarvetta. Tämä on tarpeellista varsinkin niissä työtehtävissä, joihin liittyy poikkeavaan säteilyaltistumiseen johtavan tapahtuman vaara.

Luokkaan A kuuluvan säteilytyöntekijän on ilmoitettava raskauden toteamisen jälkeen raskaudestaan terveydentilan seurantaa suorittavalle lääkärille ja toiminnanharjoittajalle sikiön suojaamiseksi ja työtehtävien uudelleen järjestelemiseksi. Työtehtävät on järjestettävä niin, että sikiön ekvivalenttiannos voidaan pitää niin pienenä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista eikä annos ainakaan raskauden jäljellä olevana aikana ylitä arvoa 1 millisievertiä (mSv). Raskaana oleva työntekijä ei voi toimia ainakaan luokan A säteilytyöntekijänä.

Kun työntekijä on ilmoittanut imettävänsä lasta, häntä ei saa pitää sellaisessa työssä, jossa kehoon joutuu radioaktiivisia aineita.

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246