Säteilyturvallisuusvastaava

Turvallisuuslupaa hakiessaan toiminnanharjoittaja nimeää säteilyturvallisuusvastaavan (STV), jonka STUK hyväksyy turvallisuusluvan myöntäessään. STV:n vaihtuessa on haettava turvallisuusluvan muutosta etukäteen.

Säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuus


Kelpoisuus säteilyturvallisuusvastaavana toimimiseen riippuu säteilyn käyttösovelluksesta. Kelpoisuuden voi saada osallistumalla koulutusorganisaation järjestämään koulutukseen ja siihen liittyvään pätevyyskuulusteluun sekä hankkimalla riittävä työkokemus soveltuvalta alalta. Säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuusvaatimuksia kuvataan tarkemmin sosiaali- terveysministeriön asetuksessa ionisoivasta säteilystä.

Säteilyturvallisuusvastaavan vaihtuessa Säteilyturvakeskukseen toimitetaan kopio pätevyystodistuksesta.

Säteilyturvallisuusvastaavan asema ja tehtävät


Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajan on nimettävä säteilyturvallisuusvastaava ja tarvittaessa tälle sijainen. Säteilyturvallisuusvastaavan tehtävänä on huolehtia toiminnanharjoittajan apuna säteilysuojelun toteuttamisesta.

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että säteilyturvallisuusvastaavalla on riittävä toimivalta hoitaa hänelle osoitetut tehtävät.

Tarvittaessa toiminnanharjoittaja voi nimetä säteilyturvallisuusvastaavan lisäksi muita vastuuhenkilöitä säteilyn käyttöpaikalle turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä voi olla tarpeen silloin, kun toiminta laajaa tai säteilyä käytetään eri käyttöpaikoilla.Tiedot säteilyturvallisuuden ja turvajärjestelyjen kannalta merkittävistä tehtävistä, vastuunjaosta ja tiedonkulusta esitetään johtamisjärjestelmässä.

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246