Kuka vastaa ionisoivan säteilyn käytöstä?

Kuka vastaa ionisoivan säteilyn käytöstä?

Säteilylain (859/2018)  mukaan toiminnanharjoittaja vastaa säteilyn käytön turvallisuudesta.

Toiminnanharjoittajan vastuu on luonteeltaan oikeudellista ja hallinnollista vastuuta. Tämä tarkoittaa, että toiminnanharjoittajan kuuluu huolehtia muun muassa siitä, että oikeat ihmiset ovat oikeilla paikoilla säteilyn käyttötehtävissä ja valtuudet on asianmukaisesti määritelty. Myös vaatimukset esimerkiksi epäkohtien korjaamiseksi tai säteilyn käytössä sattuneiden vahinkojen korvaamiseksi kohdistetaan toiminnanharjoittajaan.

Osion etusivun tekstinosto Kuka on toiminnanharjoittaja?

Kuka on toiminnanharjoittaja?

Säteilylain (859/2018) mukaan toiminnanharjoittaja vastaa säteilyn käytön turvallisuudesta.

Osion etusivun tekstinosto Toiminnanharjoittaja vastaa säteilyn käytön turvallisuudesta

Toiminnanharjoittaja vastaa säteilyn käytön turvallisuudesta

Toiminnanharjoittaja voi antaa säteilyturvallisuuteen liittyvien käytännön asioiden hoitamisen säteilyturvallisuusvastaavan tai muun nimetyn henkilön tehtäväksi. Tämä ei kuitenkaan vähennä toiminnanharjoittajan vastuuta säteilylainsäädännössä säädettyjen vaatimusten noudattamisesta.

Osion etusivun tekstinosto Säteilyturvallisuusvastaava

Säteilyturvallisuusvastaava (STV)

Turvallisuuslupaa hakiessaan toiminnanharjoittaja nimeää säteilyturvallisuusvastaavan (STV), jonka STUK hyväksyy turvallisuusluvan myöntäessään. STV:n vaihtuessa on haettava turvallisuusluvan muutosta etukäteen.

Osion etusivun tekstinosto Vastuut terveydenhuollon säteilytoiminnassa

Vastuut terveydenhuollon säteilytoiminnassa

Säteilylain mukaan lääkärin on arvioitava säteilylle altistavan tutkimuksen oikeutus aina etukäteen ottaen huomioon toimenpiteen tarkoitus sekä kohteena olevan henkilön ominaisuudet.

Osion etusivun tekstinosto Työntekijän vastuu

Työntekijän vastuu

Säteilytyötä tekevän työntekijän on huolehdittava omasta ja muiden turvallisuudesta ja noudatettava työssään säteilylainsäädännön määräyksiä ja toiminnanharjoittajan ja säteilyturvallisuusvastaavan antamia ohjeita.

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246