Säteilytoiminnan turvallisuus

Osion etusivun tekstinosto Säteilysuojelun periaatteet

Säteilysuojelun periaatteet

Säteilysuojelun tavoite on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Osion etusivun tekstinosto Toiminnan suunnittelu

Toiminnan suunnittelu

Säteilytoiminta on suunniteltava siten, että säteilyaltistus pysyy niin pienenä kuin on mahdollista. Toiminnan suunnitteluvaiheessa on luotava myös säteilyn käyttöä koskeva laadunhallintajärjestelmä.

Osion etusivun tekstinosto Kuka vastaa ionisoivan säteilyn käytöstä?

Kuka vastaa ionisoivan säteilyn käytöstä?

Säteilylain (859/2018) mukaan toiminnanharjoittaja vastaa säteilyn käytön turvallisuudesta.

Osion etusivun tekstinosto Turvallisuuslupa

Turvallisuuslupa

Säteilyn käyttöön on haettava turvallisuuslupaa. Säteilyn käyttöä on kaikenlainen säteilylähteisiin liittyvä toiminta kuten säteilylähteiden valmistus, kauppa, hallussapito, huolto, korjaus, maahantuonti ja maastavienti. Säteilylähteitä ovat röntgenlaitteet ja radioaktiiviset aineet tai niitä sisältävät laitteet.

Osion etusivun tekstinosto Säteilytoiminnan johtamisjärjestelmä

Säteilytoiminnan johtamisjärjestelmä

Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajalla on oltava kirjallinen säteilytoiminnan johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmässä esitetään säteilyturvallisuuden kannalta merkittävät tehtävät ja vastuunjako. Johtamisjärjestelmän sisältö ja laajuus vaihtelee sen mukaan, mitä säteilyaltistuksen ja säteilylähteiden luokkia sisältäviä toimintoja turvallisuusluvassa on.

Osion etusivun tekstinosto Työntekijöiden suojelu

Työntekijöiden suojelu

Säteilyaltistuksen seuranta ja terveystarkkailu ovat osa työntekijöiden suojelua.

Osion etusivun tekstinosto Käyttötilojen suojaus ja luokitus

Käyttötilojen suojaus ja luokitus

Säteilylaitteiden ja radioaktiivisten aineiden käyttötilojen säteilysuojaus on suunniteltava ja rakennettava niin, että säteilyn käytöstä ei aiheudu vaaraa. Jo suunnitteluvaiheessa on huomioitava laitteiden tai lähteiden käyttömäärä ja -tapa sekä tilojen käyttö sekä huomioitava, että säteilylaitteet ja radioaktiiviset aineet eivät joudu asiattomien haltuun.

Osion etusivun tekstinosto Säteilylaitteet ja laadunvalvonta

Säteilylaitteet ja laadunvalvonta

Käytössä olevien säteilylaitteiden on oltava käyttötarkoitukseensa sopivia ja voimassa olevien säädösten ja vaatimusten mukaisia.

Osion etusivun tekstinosto Säteilyn käytön valvontaviranomaiset

Säteilyn käytön valvontaviranomaiset

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo säteilylain ja sen perusteella annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Joiltakin osin säteilyn käyttöä ja säteilylähteiden turvallisuutta valvovat STUKin ohella myös muut valvontaviranomaiset kuten Valvira ja Tulli.

Osion etusivun tekstinosto Koulutus

Osion etusivun tekstinosto Säännöstö