Säteilyn käyttö terveydenhuollossa

Lomakkeita käytetään, kun kyseessä on säteilyn käyttö terveydenhuollossa, terveydenhuollon säteilyn käytön tutkimuksessa ja opetuksessa sekä terveydenhuollon säteilylähteiden asennus ja huolto. Teollisuuden säteilyn käyttöä varten ovat omat hakemuslomakkeet.

Hakemuslomakkeita täytettäessä on hyödyllistä käyttää apuna kyseistä toimintaa koskevia ST-ohjeita.

Hammasröntgentoimintaa koskevat lupahakemukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen hammasrtg(at)stuk.fi ja muuta terveydenhuoltoa tai eläinlääketiedettä koskevat hakemukset osoitteeseen terveydenhuoltortg(at)stuk.fi.

PDF-muotoiset lomakkeet lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla. Tämä tapahtuu painamalla lomakkeiden painiketta ”Lähetä lomake”. Lomakekohtaisia täyttöohjeita voi tarkastella viemällä hiiren osoittimen lomakkeen vasemmassa yläkulmassa olevan kysymysmerkkikuvakkeen päälle.

Postitse hakemukset voi lähettää osoitteella:    

Säteilyturvakeskus
STO
PL 14
00811 HELSINKI (Huom! Muuttunut postinumero)

Hakemuslomakkeita tai muita hakemusasiakirjoja ei palauteta, joten tarvittaessa niistä on hyvä jättää kopiot itselleen.

Turvallisuuslupa

Turvallisuusluvan hakemuslomakkeita käytetään haettaessa uutta turvallisuuslupaa säteilyn käyttöön tai muutosta voimassaolevaan turvallisuuslupaan.

Hakemuslomakkeiden ja sen liitteenä olevien muiden selvitysten perusteella STUKissa päätetään säteilylain mukaisen turvallisuusluvan myöntämisestä.

Lomake R1.1 Hakemus uutta turvallisuuslupaa varten (pdf)
Lomake R1.2 Hakemus turvallisuusluvan muuttamiseksi (pdf)
Lomake R2.1 Selvitys säteilyn käyttöorganisaatiosta (pdf)
Lomake R2.2 Selvitys toiminnasta - Säteilylähteiden asennus ja huolto (pdf)
Lomake R3.1 Selvitys terveydenhuollon röntgenlaitteesta (pdf)
STUK 32.06 Selvitys avolähteiden käytöstä (terveydenhuolto), liite/hakemus (pdf)
Ohje lomakkeen STUK 32.06 täyttämiseksi
Ohjeita käyttötilojen säteilysuojaukseen hammasröntgentoiminnassa
Suostumuslomake: Lupa sähköiseen tiedoksiantoon (pdf)
Ohje/tiedotuskirje: Lupa sähköiseen tiedoksiantoon (pdf)

Umpilähteet

STUK 32.07 Selvitys röntgenlaitteesta tai radioaktiivista ainetta sisältävästä laitteesta, liite/hakemus
Ohje lomakkeen STUK 32.07 täyttämiseksi
Umpilähteiden siirtoa koskeva asiakirja (Asetus 1493/93/Euratom)

Korkea-aktiiviset umpilähteet (HASS lähteet)

HASS kirjauslomake (word)
HASS kirjauslomake (excel)

Esimerkki korkea-aktiivisen umpilähteen kirjauslomakkeelle merkittävistä tiedoista löytyy ohjeesta ST 5.1 (Liite B).

Turvajärjestelyjen arviointilomakkeet

Turvajärjestelyjen arviointilomakkeet

Jaa tämä sivu

Muualla palvelussa Muualla palvelussa

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246