Säteilyn käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa tai opetuksessa sekä säteilylähteiden kauppa

Lomakkeita käytetään, kun kyseessä on säteilyn käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa, opetuksessa, palvelu- tai tarkastustoiminnassa tai kun kyseessä on säteilylähteiden huolto tai kauppa. Terveydenhuollon säteilyn käyttöä varten ovat omat hakemuslomakkeet.

Lupahakemukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen teollisuus(at)stuk.fi.

Postitse hakemukset voi lähettää osoitteella:    

Säteilyturvakeskus
STO
PL 14
00811 HELSINKI (Huom! Muuttunut postinumero)

Hakemuslomakkeita tai muita hakemusasiakirjoja ei palauteta, joten tarvittaessa niistä on hyvä jättää kopiot itselleen.

Turvallisuuslupa

Turvallisuusluvan hakemuslomakkeita käytetään haettaessa uutta turvallisuuslupaa säteilyn käyttöön tai muutosta voimassaolevaan turvallisuuslupaan.

Hakemuslomakkeiden ja sen liitteenä olevien muiden selvitysten perusteella STUKissa päätetään säteilylain mukaisen turvallisuusluvan myöntämisestä.

Umpilähteiden siirto

Korkea-aktiiviset umpilähteet (HASS lähteet)

Esimerkki korkea-aktiivisen umpilähteen kirjauslomakkeelle merkittävistä tiedoista löytyy ohjeesta ST 5.1 (Liite B).

Turvajärjestelyjen arviointilomakkeet

Radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtoja koskevat vakioasiakirjat

Jaa tämä sivu

Muualla palvelussa Muualla palvelussa

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246