Extranet-palvelun käyttöoikeus

Säteilyturvakeskuksen uudistettuun annosrekisteriin liittyy extranet-palvelu, jonka käyttö edellyttää henkilökohtaisia käyttöoikeuksia.

Käyttöoikeudet voidaan antaa säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavalle johtajalle ja toiminnanharjoittajan nimeämälle annosrekisteriasioita hoitavalle henkilölle sekä säteilyyn perehtyneelle työterveyslääkärille. Yksittäisille työntekijöille käyttöoikeuksia ei anneta.

Annosrekisterin extranet-palvelua voi käyttää seuraavilla tai niiden uudemmilla versioilla: Internet Explorer 11, Firefox 31.3.0 ESR, Firefox 41, Chrome 45 ja Safari 6.

Allekirjoitettu hakulomake palautetaan postiosoitteeseen

Säteilyturvakeskus
Annosrekisteri / Marja Niskanen
PL 14
00811 HELSINKI (Huom! Muuttunut postinumero)

Säteilyturvakeskus lähettää hakijalle henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan sähköpostitse.

Annosrekisteritietojen tilaus

Annosrekisteristä luovutetaan tietoja vain niille henkilöille, joilla on oikeus saada tiedot. Tietoja voi tilata työntekijä itse, säteilyn käytön turvallisuudesta vastaava johtaja tai annostarkkailuasioita hoitamaan nimetty yhteyshenkilö. Annosrekisteri sisältää henkilötietoja ja tietoja luovutettaessa noudatetaan sekä henkilötietolakia (523/1999) että säteilylakia (592/1991).

Työntekijän annosraportti ja säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja tilataan oheista lomaketta käyttäen tai annosrekisterin extranet-palvelun kautta.

Asiakirjoista peritään STUKin valvontahinnaston mukainen maksu.

Työntekijän annosraportin voi myös tulostaa extranetista maksutta. Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja on allekirjoitettu ja leimattu, joten sitä ei voi itse tulostaa.

Työntekijän annosraportista (suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen) näkyy työntekijän koko annoshistoria. Tyypillinen käyttötarkoitus on esimerkiksi annostietojen toimittaminen säteilytyöntekijän terveydentilan seurantaa suorittavalle lääkärille.

Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja muodostaa säteilypassin yhdessä säteilyyn perehtyneen työterveyslääkärin kirjoittaman todistuksen kanssa. Tätä tarvitaan lähdettäessä toiseen EU-maahan säteilytyöluokan A työhön. Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja on määrämuotoinen englanninkielinen dokumentti, josta näkyy työntekijän annostiedot viimeisen viiden vuoden ajalta.

Huom! Käytäntö on muuttunut Ruotsin ydinvoimalaitoksiin mentäessä 1.1.2015.

Jaa tämä sivu

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Annosrekisteri
Puhelin 09 759 88 247