Uudet lomakkeet pyritään saamaan tälle sivulle vuoden 2018 loppuun mennessä.
Valtioneuvoston asetuksen 23 §:n mukaan turvallisuuslupahakemuksessa on esitettävä asetuksen liitteessä 5 tarkoitetut tiedot.