Laseresityksistä pitää ilmoittaa Säteilyturvakeskukseen

Laseresityksistä pitää ilmoittaa Säteilyturvakeskukseen.

Säteilyturvakeskus tarkastaa yleisöesityksissä, esimerkiksi konserteissa käytettävät suuritehoiset laserlaitteet (luokat 3B ja 4) ennen kuin ne saadaan ottaa käyttöön. Toiminnan harjoittaja on aina velvollinen esittämään laitteiston Säteilyturvakeskukselle tarkastettavaksi käyttöpaikallaan ennen käyttöönottoa. Ensitarkastusta koskeva pyyntö on tehtävä 30 päivää ennen käyttöajankohtaa, jotta STUK ehtii varmuudella tehdä tarkastuksen. Ensitarkastuksen jälkeen STUK voi myöntää toimijoille 3 vuoden hyväksyntöjä, jolloin riittää, että yksittäisestä esityksestä ilmoitetaan asennussuunnitelma Säteilyturvakeskukselle hyväksyttäviksi. Jos toimijalla ei ole lupaa, esitys käydään tarkastamassa etukäteen paikan päällä. Hyväksynnän saaneillekin voidaan tehdä pistokoetarkastuksia käyttöpaikalla. Ulkoesityksissä toiminnanharjoittajalla on ilmailulain nojalla velvollisuus ilmoittaa suunnitellusta lasertoiminnasta ilmaliikennepalvelun tarjoajalle (Air Navigation Services Finland Oy). Ilmoitus on tehtävä sekä STUKille että Air Navigation Services Finland Oy:lle 10 viikkoa ennen aiottua laserien käyttöajankohtaa.

Yleisöesityksissä käytettäviä suuritehoisia laserlaitteita koskevasta ohjeesta ST 9.4 ilmenee Säteilyturvakeskuksen valvontamenettely sekä yksityiskohtaiset laserlaitteistoa ja sen rakennetta koskevat vaatimukset sekä asennus- ja käyttöturvallisuusvaatimukset.

MUUALLA PALVELUSSA

YHTEYSTIEDOT

Ionisoimattoman säteilyn valvonta
Puhelin 09 759 88 454 ja 09 759 88 455