Säteilyn käytön aloittaminen

Osion etusivun tekstinosto Säteilyn käyttöön tarvitaan turvallisuuslupa

Säteilyn käyttöön tarvitaan turvallisuuslupa

Säteilyn käyttöön on haettava turvallisuuslupaa. Säteilyn käyttöä on kaikenlainen säteilylähteisiin liittyvä toiminta kuten säteilylähteiden valmistus, kauppa, hallussapito, huolto, korjaus, maahantuonti ja maastavienti. Säteilylähteitä ovat röntgenlaitteet ja radioaktiiviset aineet tai niitä sisältävät laitteet.

Osion etusivun tekstinosto Hyväksynnät ja pätevyydet

Hyväksynnät ja pätevyydet

Säteilyturvakeskukselle on säädetty säteilylaissa ja säteilyasetuksessa velvoitteita erilaisten pätevyyksien vahvistamisesta ja toteamisesta sekä tarkastusten suorittamisesta.

Osion etusivun tekstinosto Laseresitykset

Laseresitykset

Laseresityksistä pitää ilmoittaa Säteilyturvakeskukseen.

Osion etusivun tekstinosto Kuka vastaa ionisoivan säteilyn käytöstä?

Kuka vastaa ionisoivan säteilyn käytöstä?

Säteilylain (859/2018) mukaan toiminnan harjoittaja vastaa säteilyn käytön turvallisuudesta.

Osion etusivun tekstinosto Lomakkeet

Osion etusivun tekstinosto Säteilytoiminnan valvonnasta perittävät maksut

Osion etusivun tekstinosto Tarkastukset

Tarkastukset

Säteilyturvakeskus tekee säteilyn käyttöpaikoille tarkastuksia. Tarkastuksissa varmistetaan, että säteilyn käyttö täyttää säädöksissä esitetyt turvallisuusvaatimukset ja on lupaehtojen ja määräysten mukaista.