STUKin hyväksymät radonmittausmenetelmät

Sisäilman radonia ei voi mitenkään aistia. Sen pitoisuus selviää ainoastaan mittaamalla. Sisäilman radonpitoisuus määritetään STUKin hyväksymällä mittalaitteella.

Työpaikoilla ja asunnoissa hengitysilman radonpitoisuus mitataan integroivilla radonmittauspurkeilla, joita pidetään mitattavassa tilassa yhtäjaksoisesti kaksi kuukautta lämmityskauden aikana (marras-huhtikuussa). Mittauksen jälkeen purkit toimitetaan mittauspalvelun tarjoajalle analysoitavaksi.
 
Mikäli työpaikalla radonpitoisuus integroivassa mittauksessa ylittää toimenpidearvon (400 becquereliä kuutiometrissä ilmaa), voidaan todellinen työnaikainen radonpitoisuus tarvittaessa selvittää jatkuvasti radonpitoisuutta rekisteröivällä mittalaitteella.

Työntekijöiden säteilyaltistuksen määrittämiseen käytettävillä radonpitoisuuden mittalaitteilla tai mittausmenetelmillä on oltava Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä. Hyväksynnän edellytyksenä on, että laite on asianmukaisesti kalibroitu. Laitteen kalibroinnin on oltava voimassa mittausta tehtäessä.

Radonpurkit (integroiva), joilla on voimassa oleva hyväksyntä ja kalibrointi

Organisaatio Laitetyyppi   Hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä Kalibroinnin viimeinen 
voimassaolopäivä
Hyväksyntä

AlphaRadon Teo
(RadonFiX Suomi Oy*)

Radonpurkki 6.11.2019 25.8.2018 Asunnot ja työpaikat
Eurofins Radon Testing Sweden AB
(Eurofins Environment)
Radonpurkki 15.9.2022 28.3.2019 Asunnot, Työpaikat: toimenpide- tai enimmäisarvon ylityksen toteaminen

Radonova Laboratories AB
(Suomen radonhallinta Oy*)

Radonpurkki 21.2.2019 16.11.2018 Asunnot ja työpaikat
Säteilyturvakeskus Radonpurkki 14.12.2021 28.8.2019 Asunnot ja työpaikat
*) Hyväksyntäpäätöksen saajan ilmoittama jälleenmyyjä.

 

Jatkuvatoimiset radonpitoisuuden mittalaitteet, joilla on voimassa oleva hyväksyntä ja kalibrointi

Organisaatio/Hyväksyntä Laitetyyppi   Hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä Kalibroinnin viimeinen 
voimassaolopäivä
Mittalaitteen sarjanumero
Dosime Oy  /Työpaikat Alphaguard P30
 
12.11.2020 28.8.2019
28.8.2019

EF 2331
EF 2450

Helsingin kaupunki  /Työpaikat Corentium Pro 17.1.2023 21.12.2019
21.12.2019

2700005659
2700005664

ND Testaus Oy  /Työpaikat Corentium Pro 13.10.2022 19.6.2019 2700001207
Nordic CMG Oy  /Asunnot ja työpaikat Corentium Pro 3.4.2023 12.3.2020 2700005609
Tampereen ammattikorkeakoulu, Fysiikan laboratorio  /Työpaikat AlphaGuard PQ2000 22.11.2018 10.10.2018 EF1226
Suomen radonhallinta Oy  /Työpaikat

AlphaGuard PQ2000

Corentium Pro

24.3.2020


26.1.2023
 

10.3.2019


20.11.2019
19.3.2020
19.3.2020
19.3.2020
20.3.2020
20.3.2020
EF2294


2700005612
2700005651
2700005690
2700006182
2700006224
2700006235
 Radonpalvelut  /Työpaikat AlphaGuard PQ2000 3.2.2022 26.1.2019 EF0323
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy  /Työpaikat Pylon AB-5 7.10.2018 14.9.2019 462
*) Hyväksyntäpäätöksen saajan ilmoittama jälleenmyyjä.
Jaa tämä sivu

Lisätietoa hyväksynnöistä

Ei hakutuloksia

Lisätietoa radonvalvonnasta Lisätietoa radonvalvonnasta

Radonvalvonta
Puhelin (09) 759 88 555
Lisätietoja ja tiedustelut työnaikaisesta (jatkuvatoimisesta) mittauksesta.