STUKin hyväksymät radonmittausmenetelmät

Sisäilman radonia ei voi mitenkään aistia. Sen pitoisuus selviää ainoastaan mittaamalla. Sisäilman radonpitoisuus määritetään STUKin hyväksymällä mittalaitteella.

Työpaikoilla ja asunnoissa hengitysilman radonpitoisuus mitataan integroivilla radonmittauspurkeilla, joita pidetään mitattavassa tilassa yhtäjaksoisesti kaksi kuukautta lämmityskauden aikana (marras-huhtikuussa). Mittauksen jälkeen purkit toimitetaan mittauspalvelun tarjoajalle analysoitavaksi.
 
Mikäli työpaikalla radonpitoisuus integroivassa mittauksessa ylittää toimenpidearvon (400 becquereliä kuutiometrissä ilmaa), voidaan todellinen työnaikainen radonpitoisuus tarvittaessa selvittää jatkuvasti radonpitoisuutta rekisteröivällä mittalaitteella.

Työntekijöiden säteilyaltistuksen määrittämiseen käytettävillä radonpitoisuuden mittalaitteilla tai mittausmenetelmillä on oltava Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä. Hyväksynnän edellytyksenä on, että laite on asianmukaisesti kalibroitu. Laitteen kalibroinnin on oltava voimassa mittausta tehtäessä.

Radonpurkit (integroiva), joilla on voimassa oleva hyväksyntä ja kalibrointi

Organisaatio Laitetyyppi   Hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä Hyväksyntä

AlphaRadon Teo
(RadonFiX Suomi Oy*)

Radonpurkki 6.11.2019 Asunnot ja työpaikat
Eurofins Radon Testing Sweden AB
(Eurofins Environment)
Radonpurkki 15.9.2022 Asunnot, Työpaikat: toimenpide- tai enimmäisarvon ylityksen toteaminen

Radonova Laboratories AB
(Suomen radonhallinta Oy*)

Radonpurkki 21.2.2019 Asunnot ja työpaikat
Säteilyturvakeskus Radonpurkki 14.12.2021 Asunnot ja työpaikat
*) Hyväksyntäpäätöksen saajan ilmoittama jälleenmyyjä.

 

Jatkuvatoimiset radonpitoisuuden mittalaitteet, joilla on voimassa oleva hyväksyntä ja kalibrointi

Organisaatio/Hyväksyntä Laitetyyppi   Hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä Mittalaitteen sarjanumero
Dosime Oy  /Työpaikat AlphaGuard P30
 
12.11.2020

EF 2331
EF 2450

Helsingin kaupunki  /Työpaikat Corentium Pro 17.1.2023

2700005659
2700005664

ND Testaus Oy  /Työpaikat Corentium Pro 13.10.2022 2700001207
Nordic CMG Oy  /Asunnot ja työpaikat Corentium Pro 3.4.2023 2700005609
Tampereen ammattikorkeakoulu, Fysiikan laboratorio  /Työpaikat AlphaGuard PQ2000 13.11.2023 EF1226
Suomen radonhallinta Oy  /Työpaikat

AlphaGuard PQ2000

Corentium Pro

24.3.2020


26.1.2023
 

EF2294


2700005612
2700005651
2700005690
2700006182
2700006224
2700006235
2700007355

 Radonpalvelut  /Työpaikat AlphaGuard PQ2000 3.2.2022 EF0323
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy  /Työpaikat Pylon AB-5 20.9.2023 462
Radonax AB  /Asunnot ja työpaikat Corentium Pro 28.9.2023 2700006639
*) Hyväksyntäpäätöksen saajan ilmoittama jälleenmyyjä.
Jaa tämä sivu

Lisätietoa hyväksynnöistä

Lisätietoa hyväksynnöistä

Lisätietoa radonvalvonnasta Lisätietoa radonvalvonnasta

Radonvalvonta
Puhelin (09) 759 88 555
Lisätietoja ja tiedustelut työnaikaisesta (jatkuvatoimisesta) mittauksesta.