Annosmittauspalveluiden ja radonmittalaitteiden hyväksyntä

Annosmittauspalveluiden ja radonmittalaitteiden hyväksyntä

Annosmittauspalveluiden, jotka tarjoavat työntekijöiden henkilökohtaista annostarkkailua varten tehtäviä mittauspalveluita, on haettava Säteilyturvakeskukselta hyväksyntää sekä itse annosmittauspalvelulle että henkilökohtaiseen annostarkkailuun käytettäville mittausmenetelmille. Samoin hyväksyntää on haettava radonmittalaitteille ja -menetelmille, joilla määritetään työpaikan tai asunnon radonpitoisuus.


Hyväksyntähakemuksessa on osoitettava esimerkiksi tyyppitarkastustietojen, testaustietojen ja mittarin ominaisuuksia osoittavien muiden luotettavien tietojen perusteella, että säteilylaissa ja sen perusteella annetuissa asetuksissa ja määräyksissä esitetyt vaatimukset täyttyvät. Muut säteilymittarit Säteilyturvakeskus hyväksyy esitettyyn käyttötarkoitukseen turvallisuuslupaa myönnettäessä tai toimintaa tarkastettaessa.

Hyväksytyt annosmittauspalvelut

Organisaatio Toimiala Viimeinen voimassaolopäivä Mittausmenetelmät
Doseco Oy Säteilyn käyttö   TLD, DIS
Landauer Nordic Holdings Ab Säteilyn käyttö 9.2.2021 OSL
Fortum Nuclear Power and Heat Oyj Ydinvoimalaitos 1.4.2021 TLD
Säteilyturvakeskus, Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius Säteilyn käyttö 22.12.2020 Sisäisestä säteilyaltistuksesta aiheutuvan annoksen määrittäminen: suorat HPGe-ilmaisimilla tehdyt mittaukset, virtsanäytteiden mittaukset
Teollisuuden Voima Oy Ydinvoimalaitos 1.4.2021 TLD

 

Hyväksytyt radonmittausmenetelmät

Työpaikan hengitysilman radonpitoisuuden määrityksen tulee yleensä perustua vähintään kahden kuukauden yhtäjaksoisena aikana tehtyyn integroivaan mittaukseen, joka tehdään radonmittauspurkilla lämmityskauden aikana.

Yhteyshenkilöt

Maaret Lehtinen, johtava asiantuntija
etunimi.sukunimi@stuk.fi

Carita Lindholm, tarkastaja
etunimi.sukunimi@stuk.fi

Anne Kiuru, tarkastaja
etunimi.sukunimi@stuk.fi

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

  • Anne Kiuru / Tarkastaja
    puh. +358975988536
  • Maaret Lehtinen / Johtava asiantuntija
    puh. +358975988244