Annosmittauspalveluiden ja radonmittalaitteiden hyväksyntä

Sekä annosmittauspalvelulle että annostarkkailuun käytettäville mittausmenetelmille on haettava kirjallisesti hyväksyntää Säteilyturvakeskukselta.

Annosmittauspalveluiden, jotka tarjoavat työntekijöiden annostarkkailua varten tehtäviä mittauspalveluita, on haettava Säteilyturvakeskukselta erillistä hyväksyntää sekä itse annosmittauspalvelulle että annostarkkailuun käytettäville mittausmenetelmille. Samoin erillistä hyväksyntää on haettava radonmittalaitteille ja -menetelmille, joilla määritetään työpaikan tai asunnon radonpitoisuus.

Edellä mainittua hyväksyntää on haettava kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella Säteilyturvakeskukselta. Hakemuksessa on osoitettava esimerkiksi tyyppitarkastustietojen, testaustietojen ja mittarin ominaisuuksia osoittavien muiden luotettavien tietojen perusteella, että ohjeen ST 1.9 vaatimukset täyttyvät. Muut säteilymittarit Säteilyturvakeskus hyväksyy esitettyyn käyttötarkoitukseen turvallisuuslupaa myönnettäessä tai toimintaa tarkastettaessa.

Hyväksytyt annosmittauspalvelut

Organisaatio Toimiala Viimeinen voimassaolopäivä Mittausmenetelmät
Doseco Oy Säteilyn käyttö 31.12.2019 TLD, DIS
Landauer Nordic Holdings Ab Säteilyn käyttö 4.12.2019 OSL
Fortum Nuclear Power and Heat Oyj Ydinvoimalaitos 1.4.2021 TLD
Säteilyturvakeskus, Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius Säteilyn käyttö 22.12.2020 Sisäisestä säteilyaltistuksesta aiheutuvan annoksen määrittäminen: suorat HPGe-ilmaisimilla tehdyt mittaukset, virtsanäytteiden mittaukset
Teollisuuden Voima Oy Ydinvoimalaitos 1.4.2021 TLD

 

Hyväksytyt radonmittausmenetelmät

Työpaikan hengitysilman radonpitoisuuden määrityksen tulee yleensä perustua vähintään kahden kuukauden yhtäjaksoisena aikana tehtyyn integroivaan mittaukseen, joka tehdään radonmittauspurkilla lämmityskauden aikana (marras-huhtikuussa).

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

  • Anne Kiuru / Tarkastaja