Toiminta poikkeavissa tapahtumissa

Vakavan poikkeavan tapahtuman sattuessa on toimittava ripeästi.

Normaalista poikkeava tapahtuma

Poikkeava tapahtuma säteilyn käytössä on normaalista toiminnasta poikkeava tapahtuma, jonka seurauksena turvallisuus vaarantuu merkittävästi säteilyn käyttöpaikalla tai sen ympäristössä. Se voi olla myös poikkeuksellinen havainto tai tieto, jolla on olennaista merkitystä työntekijöiden, ympäristön tai potilaiden säteilyturvallisuuden kannalta. Poikkeavia tapahtumia ovat myös säteilylähteiden katoamiset, anastamiset tai joutumiset muilla tavoin pois turvallisuusluvan haltijan hallinnasta. Poikkeavissa tapahtumissa noudatetaan ensisijaisesti toimipaikan omia ohjeita.

Miten toimitaan?

1. Välittömät toimet

Säteilyaltistus rajoitetaan mahdollisemman vähäiseksi

 • Säteilyvaarallinen alue tunnistetaan ja rajataan
 • Ulkopuolisten pääsy kyseiselle alueelle estetään
 • Käytetään hengityssuojaimia, jos epäillään, että hengitysilmaan on päässyt radioaktiivisia aineita, eikä tällaiselta alueelta voida poistua.

Estetään kontaminaation leviäminen

 • Estetään kulku kontaminoituneelle alueelle
 • Ei käsitellä kontaminoituneita tavaroita
 • Käytetään suojakäsineitä ja -vaatteita

Tapahtumasta ilmoitetaan vastaavalle johtajalle.

2. Tapahtumien kulun kirjaaminen

Mahdollisimman pian, ennen kuin yksityiskohdat unohtuvat tulee kirjata:

 • tapahtumien kulku ja tehdyt toimet sekä niiden ajankohdat
 • altistuneiden tai tapahtumassa osallisena olleiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot
 • altistumista koskevat yksityiskohtaiset tiedot (oleskeluajat eri etäisyyksillä lähteestä, hengityssuojaimien käyttö, jne.)

3. Tapahtumasta ilmoitetaan muille tarvittaville tahoille

 • Säteilyturvakeskus
 • Valvira
 • Poliisi

4. Toimet säteilyaltistuksen suuruuden selvittämiseksi

5. Suuren altistuksen tapaukset

 • Altistuneiden henkilöiden terveydentila arvioidaan
 • Tehdään kromosomianalyysi

6. Potilasta koskevat tapaukset

 • Informoidaan potilasta ja häntä hoitavaa lääkäriä.

Lisäohjeita toimimisesta poikkeavassa tilanteessa on annettu ohjeessa ST 1.6. Tarvittaessa Säteilyturvakeskus osallistuu poikkeavan tapahtuman selvittelyyn esimerkiksi tekemällä tarkastuksen tapahtumapaikalle.

Jaa tämä sivu

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246