Terveydenhuollon röntgentoiminnan poikkeavien tapahtumien vuosi-ilmoitus

Terveydenhuollon röntgentoiminnan säteilyturvallisuuspoikkeamien vuosi-ilmoitus

Turvallisuusmerkitykseltään vähäisemmät säteilyturvallisuuspoikkeamat terveydenhuollon röntgentoiminnassa voidaan ilmoittaa vuosittain kootusti.

Mitkä tapahtumat voidaan ilmoittaa vuosittain kootusti?

Muut kuin välittömästi Säteilyturvakeskukselle ilmoitettavat röntgentutkimuksiin tai -toimenpiteisiin liittyvät poikkeavat tapahtumat voidaan ilmoittaa kootusti vuosittain. Tarkemmat ohjeet tullaan antamaan säteilyturvallisuuspoikkeamia käsittelevässä määräyksessä. Vuotta 2018 koskevat tapahtumat ilmoitetaan vanhan ohjeen ST 3.3 mukaisesti.

Miten vuosi-ilmoituksen voi tehdä?

Terveydenhuollon röntgentutkimuksiin tai -toimenpiteisiin liittyvien tapahtumien vuosi-ilmoituksen voi tehdä alla olevalla Excel-taulukolla. Taulukko on yhtenevä ST 3.3 -ohjeen liitteen D taulukon kanssa. Täytetty taulukko tulisi lähettää tammikuun loppuun mennessä sähköpostin liitteenä osoitteeseen terveydenhuoltortg@stuk.fi. Jos poikkeavasta tapahtumasta on jo tehty Säteilyturvakeskukselle ilmoitus, ei siitä tule toistamiseen enää ilmoittaa.

Jaa tämä sivu

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246