Poikkeavasta tapahtumasta ilmoittaminen

Tee ilmoitus poikkeavasta tapahtumasta Säteilyturvakeskukselle viivyttelemättä.

Tee ilmoitus viivyttelemättä Säteilyturvakeskukselle

Vakavista poikkeavista tapahtumista pitää ilmoittaa puhelimitse:

 • virka-aikana 09 759 881 (Säteilyturvakeskuksen vaihde)
 • virka-ajan ulkopuolella 112 (Hätäkeskuksen yleinen hätänumero), pyydä hätäkeskusta välittämään soittopyyntö Säteilyturvakeskuksen päivystäjälle.

Ilmoitusta antaessasi kerro poikkeavasta tapahtumasta seuraavat tiedot:

 • toiminnanharjoittaja (turvallisuusluvan haltija) ja vastaava johtaja
 • ilmoituksen antajan nimi ja yhteystiedot
 • tapahtuma-aika ja -paikka
 • tapahtuman kuvaus
 • tiedot vaaratilanteeseen joutuneista henkilöistä ja heille mahdollisesti aiheutuneesta säteilyaltistuksesta
 • välittömät toimet
 • ensiarviot tapahtuman syistä.

Puhelimitse tehty ilmoitus on vahvistettava myöhemmin kirjallisesti. Muista kuin vakavista poikkeavista tapahtumista voi ilmoituksen tehdä myös kirjallisesti.

Mitkä tapahtumat on ilmoitettava?

Säteilyasetuksen 17 §:n mukaan Säteilyturvakeskukselle on viipymättä ilmoitettava:

 • säteilyn käyttöön liittyvästä poikkeavasta tapahtumasta, jonka seurauksena turvallisuus säteilyn käyttöpaikalla tain sen ympäristössä vaarantuu merkittävästi
 • säteilylähteen katoamisesta, anastuksesta tai joutumisesta muulla tavalla pois luvanhaltijan hallusta
 • muista poikkeavista havainnoista ja tiedoista, joilla on olennaista merkitystä työntekijöiden tai ympäristön säteilyturvallisuuden kannalta.

Säteilyn käyttöön liittyviä poikkeavia tapahtumia ovat esimerkiksi:

 •  teollisuudessa ja tutkimuksessa
  • kadonnut tai varastettu säteilylähde, laite tai kuljetuspakkaus
  • löytynyt säteilylähde, laite tai kuljetuspakkaus
  • gammaradiografialähteen vaurioituminen (esim. säteilylähteen irtoaminen tai juuttuminen ohjausputkeen)
  • vakava kontaminaatio
  • radioaktiivisten aineiden sallitut rajat ylittävä päästö
  • vuotava umpilähde
  • säteilylähteen suojuksen vaurioituminen (esim. tulipalossa)
  • turvallisuusmääräysten laiminlyöminen (esim. huoltomies menee siiloon säteilylähteen sulkimen ollessa auki)
  • säteilylähteen kuljetusta ei voida toimittaa perille
 • säteilyn lääketieteellisessä käytössä
  • potilaan saattajan, väärän potilaan tai työntekijän altistuminen vahingossa
  • potilaalle aiheutunut merkittävä yli- tai aliannos (esim. virheellisen annossuunnittelun, tarpeettoman suuren toimenpideradiologisen altistuksen tai väärän radioaktiivisen lääkkeen vuoksi)
  • raskaana olevan potilaan alavatsan alueen merkittävä suunnittelematon altistus

Toiminnan harjoittajan velvollisuudesta laatia raportti ja sen sisällöstä on määrätty tarkemmin ohjeessa ST 1.6. Sädehoitoa koskevien tapahtumien ilmoittamisesta on tarkennettu ohjeessa ST 2.1. Poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta terveydenhuollon röntgendiagnostiikassa on enemmän ohjeessa ST 3.3, jossa muun muassa määritellään, mitkä poikkeavat tapahtumat voidaan ilmoittaa vuosittain kootusti. Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevista poikkeavista tapahtumista tulee tehdä myös vaaratilanneilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valviralle).

Miksi poikkeavista tapahtumista on ilmoitettava?

Velvoite poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle on annettu Säteilyasetuksen 17 §:ssä. Säteilyturvakeskus tilastoi Suomessa sattuneet poikkeavat tapahtumat ja julkaisee niistä yhteenvetoja muille säteilyn käyttäjille vastaavien tapahtumien välttämiseksi. Yhteenvetoja poikkeavista tapahtumista on esimerkiksi säteilyn käytön vuosiraporteissa. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA raportoi jäsenmaissaan tapahtuneista poikkeavista tapahtumista. Myös Suomessa tapahtuneet merkittävät poikkeavat tapahtumat raportoidaan IAEA:lle.

Jaa tämä sivu
Lomake: Kirjallinen ilmoitus poikkeavasta tapahtumasta säteilyn käytössä

HUOM! Vakavassa tilanteessa ilmoitus on tehtävä puhelimitse. *Pakollinen tieto

Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Syötä laskutehtävän vastaus numeroina alla olevaan kenttään. Laskutehtävän tarkoituksena on estää koneellinen roskapostitus.