Poikkeavat tapahtumat

Säteilyn käyttöön liittyviin poikkeaviin tapahtumiin on varauduttava jo etukäteen. Myös toimintaohjeet poikkeavan tapahtuman varalta on oltava olemassa.

Poikkeaviin tapahtumiin varautuminen

Säteilyn käyttöön liittyviin poikkeaviin tapahtumiin on varauduttava jo ennakolta.

Toiminta poikkeavissa tapahtumissa

Vakavan poikkeavan tapahtuman sattuessa on toimittava ripeästi.

Säteilyturvallisuuspoikkeamasta ilmoittaminen

Tee ilmoitus poikkeavasta tapahtumasta Säteilyturvakeskukselle viivyttelemättä.

Säteilylähde metallin kierrätyksessä

Kierrätysmetallin seassa saattaa olla radioaktiivisia aineita tai laitteita, jotka sisältävät säteilylähteen.

Poikkeavat tapahtumat terveydenhuollossa

Röntgentoiminnan, sädehoidon ja isotooppilääketieteen poikkeavat tapahtumat, joista STUKille on ilmoitettu.