Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilyturvakeskus voi pyytää selvityksen toiminnasta

Mikäli Säteilyturvakeskus (STUK) epäilee, että kauneudenhoidossa käytetään ionisoimatonta säteilyä siten, että altistuksen raja-arvot voivat ylittyä, voi STUK pyytää toiminnanharjoittajalta selvitystä asiasta.

Selvityspyynnöllä STUK pyytää toiminnanharjoittajalta tietoa hoidoissa käytetyistä laitteista ja niiden teknisistä ominaisuuksista. Laitteiden teknisten ominaisuuksien perusteella STUK arvioi hoidettavan henkilön altistumisen ja hoitotoimenpiteen turvallisuuden. Liian suuritehoinen hoitolaite voidaan määrätä käyttökieltoon, mutta ensisijaisesti kuitenkin pyritään selvittämään, onko laitteen käyttö mahdollista saada turvalliseksi esimerkiksi hoito-ohjeistuksen avulla. Laitteen turvallisuutta voi joskus parantaa myös teknisin muutoksin.

Selvityspyynnössä pyydetään kertomaan myös laitteen käytöstä, laitetta käyttävistä henkilöistä sekä heidän koulutuksestaan laitteen käyttöön. Tietyissä tapauksissa pyydetään myös selvitys siitä, miten asiakasta informoidaan toimenpiteen riskeistä, mitä kontraindikaatioita (vasta-aiheita) huomioidaan ja miten ne selvitetään asiakkaalta. Näiden tietojen avulla arvioidaan, onko palvelu mahdollista toteuttaa turvallisesti ja säteilylain edellyttämällä tavalla.

Kaikkien laitteiden osalta pyydetään seuraavat tiedot laitteesta:

 • Laitteen käyttötarkoitus
 • Laitteen valmistajan ja maahantuojan nimi
 • Laitteen nimi ja tyyppi
 • Käyttöohjeet ja mahdolliset erilliset hoidossa käytettävät ohjeet

Erilliset hoito-ohjeet voivat olla tärkeitä erityisesti radiotaajuisten eli RF-hoitolaitteiden (engl. radio frequency) käytössä, koska niissä voidaan ohjeistaa esimerkiksi käyttämään matalampaa tehoa tai lyhyempää hoitoaikaa hoidettavalle alueelle kuin laitteen käyttöohjeissa.

Laserlaitteiden osalta pyydetään seuraavat tiedot laitteesta:

 • Laserturvallisuusluokka
 • Säteilyteho (engl. power) tai pulssienergia (pulse energy)
 • Pulssin pituus (pulse duration) ja toistotaajuus (repetition rate)
 • Säteilyn aallonpituus (wavelength)
 • Säteen koko iholla

RF-laitteiden osalta pyydetään seuraavat  tiedot laitteesta:

 • RF-säteilyn taajuus (frequency)
 • RF-säteilyn teho (power), energia (energy), tehotiheys (power density) tai energiatiheys (energy density)
 • Hoitopään koko (dimensions of the treatment head)

Ultraäänilaitteiden osalta selvityksestä tulee ilmetä:

 • Ultraäänen intensiteetti (intensity)
 • Hoitopään koko (dimensions of the treatment head)

Valoimpulssilaitteiden (IPL, engl. intense pulsed light) osalta selvityksestä tulee ilmetä:

 • Pulssienergia (pulse energy)
 • Pulssin pituus (duration)
 • Hoitopään koko (dimensions of the treatment head)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus pyydetään tarvittaessa. Siitä selviää usein se, että onko laite tarkoitettu lääkinnälliseksi laitteeksi.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä: