Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Solariumyrityksen perustaminen

Solariumyrityksen perustaminen

Oletko perustamassa solariumyritystä? Oletpa sitten aloitteleva yrittäjä tai liiketoimintaa laajentava toiminnanharjoittaja, sinun on otettava huomioon muutama asia, joka liittyy solariumyrityksen perustamiseen. Solariumyrittäjän/toiminnanharjoittajan pitää huolehtia normaalin vastuullisen liiketoiminnan ohella asiakkaiden ja työntekijöiden säteilyturvallisuudesta.

Säteilyn käytön turvallisuudesta säädetään säteilylaissa ja solariumia koskevaa sääntelyä on etenkin säteilylain pykälissä 171-174. Säteilyturvakeskus valvookin solariumlaitteita ja niiden käyttöä säteilylain nojalla. Solariumtoiminta ei vaadi Säteilyturvakeskuksen lupaa, mutta ennen solariumtoiminnan aloittamista sinun on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaisille (terveydensuojelulain 13 §). He tarkastavat solariumpaikkoja terveydensuojelulain mukaisilla valvontakäynneillään. Ota yhteyttä oman kuntasi terveydensuojeluviranomaiseen. Hän neuvoo sinua solariumyrityksen perustamisessa.

Solariumien säteilyturvallisuudesta vastaa solariumyrittäjä.

Säteilyn käytön ja säteilytoiminnan turvallisuutta koskevat ohjeet antaa Säteilyturvakeskus.

Solariumyrittäjän yleiset velvollisuudet

Solariumtoimintaa harjoittavan yrittäjän on huolehdittava, että alle 18-vuotiaat eivät pääse solariumiin eikä solariumpalveluja saa myydä alle 18-vuotiaille.

Solariumin valvomaton käyttö on kiellettyä. Toiminnanharjoittajan pitää nimetä käyttöpaikalle, kuntosalit ja uimahallit mukaan lukien, yksi tai useampi vastuuhenkilö, joka on aina läsnä solariumia käytettäessä. Tarvittaessa vastuuhenkilö opastaa asiakkaita solariumlaitteen käytössä ja tarkastaa nuoren henkilön iän.

Solariumien käyttöpaikalla tulee olla saatavilla silmiensuojaimia ja jokaisen solariumlaitteen läheisyydessä tulee olla laitteen käyttö- ja säteilyturvallisuusohjeet, joissa on tietoa myös UV-säteilyn haitoista. Sellaista väitettä, että solariumin käyttö edistää terveyttä tai parantaa sairauksia, ei saa esittää solariumohjeissa.

Säteilyturvallisuusohjeet solariumin käyttäjälle ovat yrittäjien käytettävissä STUKin julisteena, jonka voi tulostaa suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä. Painetun suomenkielisen julisteen voi tilata ilmaiseksi Säteilyturvakeskuksesta sähköpostiosoitteesta solarium(at)stuk.fi.

Solariumyrittäjän on huolehdittava myös, että käytössä olevat solariumlaitteet ovat STUKin määräyksen mukaisia ja että ne ovat kaikilta osiltaan toimintakuntoisia.

Vastuuhenkilön nimeäminen ja hänen tehtävänsä

Toiminnanharjoittajan on nimettävä solariumlaitteen käyttöpaikalle laitteen käyttöön asianmukaisesti perehtynyt vastuuhenkilö, joka tarvittaessa opastaa asiakkaan silmien suojaamiseen ja muuhun solariumlaitteen turvalliseen käyttöön sekä valvoo, ettei alle 18-vuotias pääse käyttämään solariumlaitetta. Vastuuhenkilöitä voi olla yksi tai useampi riippuen solariumpaikan toiminnan laajuudesta. Vähintään yhden vastuuhenkilön pitää olla paikalla aina, kun solariumlaitetta käytetään. Vastuuhenkilöltä ei edellytetä perusasioiden tuntemusta korkeampaa tietämystä opastaessaan asiakkaita solariumlaitteen käyttöön. Vastuuhenkilön pitää olla 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Solariumlaitteiden käyttöä on pystyttävä valvomaan

Solariumlaitteet sijoitetaan tai niiden käyttö järjestetään siten, että asiakas ei voi käyttää solariumlaitetta nimetyn vastuuhenkilön (vastuuhenkilöiden/henkilökunnan) sitä huomaamatta. Solariumtilan pitää olla aina lukittu tai laitteen käyttö estetty, kun vastuuhenkilö ei ole paikalla tai ei esimerkiksi muiden työtehtävien vuoksi pysty valvomaan solariumiin meneviä asiakkaita ja laitteen käyttöä.

Vastuuhenkilön on oltava läsnä kun solariumia käytetään

Solariumlaitetta saa käyttää vain silloin, kun nimetty vastuuhenkilö on paikalla ja pystyy tosiasiallisesti valvomaan, että alle 18-vuotias ei pääse käyttämään solariumlaitetta. Pelkästään kanta-asiakaskortin, avainkortin ym. avaimen käyttö solariumpaikkaan pääsemiseksi ja laitteen käyttämiseen ilman henkilökunnan valvontaa ei täytä säteilylain vaatimuksia. Avaimen käyttö henkilökunnan poissa ollessa ei aukottomasti sulje pois alaikäisten mahdollisuutta solariumin käyttöön.